O nama

Ko smo mi?

World University Service - Austrian Committee (WUIS -S.I.P.) je 1999-2000. godine finansirao početne aktivnosti na osnivanju Centra za okolišno održivi razvoj (COOR) sa ciljem intenzivnijeg uspostavljanja veza i saradnje između akademskog osoblja sa različitih univerziteta u BiH i regionu na promociji i aktivnostima zaštite okoliša.

COOR je neprofitna nevladina organizacija registrovana kao Udruženje građana kod Federalnog ministarstva pravde 10.04.2000. godine pod registarskim brojem 4200624870003.

Predsjednik COOR-a je Prof.dr Tarik Kupusović, dipl.inž.građ, a potpredsjednica Mr Dragana Selmanagić, dipl.inž.građ.

Upravni odbor sačinjavaju sljedeći članovi:

 •  Dr Sanda Midžić, dipl.inž.građ.
 •  Dr Irem Silajdžić, dipl.inž. okoliša
 •  Vildana Goković, dipl. biolog
 •  Dr Branko Vučijak, dipl.mat.
 •  Mr Nijaz Lukovac, dipl.inž.građ.

 

Misija

Osnovna misija COOR-a je promocija vrijednosti civilnog društva putem edukacije, podizanja javne svijesti i jačanja kadrova iz oblasti zaštite okoliša, te suradnje sa sličnim regionalnim i međunarodnim centrima, promovirajući i primjenjujući najviše međunarodne standarde u ovoj oblasti, čime konkretno doprinosi okolišno održivom razvoju u Bosni i Hercegovini.

 

Programski ciljevi i zadaci

 • edukacija i osposobljavanje omladine i građana u cilju održivog okolišnog razvoja,
 • rad na interesnom i akcionom povezivanju svih zainteresovanih subjekata u pogledu razvoja i unapređivanja okolinske kulture, turističke svijesti svojih članova i stanovništva uopšte,
 • rad na izradi budućih akcionih programa,
 • unapređivanje saradnje sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu, sukladno statutu i zakonu,
 • organizovanje izdavačke djelatnosti iz oblasti zaštite i unapređenja okoliša u skladu sa zakonom,
 • saradnja sa odgovarajućim nadležnim organima i organizacijama u oblasti obrazovanja, privrede i društvenih djelatnosti na zadacima i pitanjima od interesa za održivi okolišni razvoj,
 • utvrđivanje osnova i uključivanje okolinske kulture u sveukupni društveni razvoj,
 • učestvovanje u organizovanju seminara, workshopova i treninga u cilju razmjene iskustava i prenosu znanja vezanim za ciljeve udruženja,
 • podizanje okolišne svijesti kod mladih ljudi i stanovništva uopšte, kroz realizaciju okolišnih projekata i projekata koji su u skladu sa vizijom održivog turizma,
 • vršenje i drugih poslova koji proizilaze iz gore navedenih programskih ciljeva i zadataka.

Pridruži se akcijama

Ukoliko želiš volontirati u COOR-u pošalji nam svoje podatke i mi ćemo te kontaktirati.

Učestvuj u akcijama

Doniraj

Podrži rad COOR-a donacijom.


Doniraj COOR-u

Pošalji poruku