Novosti

article

Edukacija o otpadu u novosarajevskim vrtićima

Početkom mjeseca januara, u novosarajevskim vrtićima održan je krug radionica na temu „Šta je otpad“. Cilj radionica bio je da se djeci ukaže na moguće načine prevencije nastanka otpada, načine iskorištavanja otpada i njegovog selektivnog odlaganja. Radionice su tako održane u šest vrtića: „Mašnica“, „Košuta“, „Zvončić“, „Aprilski cvjetovi“, „Rosica“ i „Kekec“. Djeca su sa radošću učestvovala u predviđenim aktivnostima, te su pokazala veliki entuzijazam za zaštitu okoliša.

Imajući u vidu važnost rane edukacije i usvajanje pravilnih navika vezano za odlaganje otpada i zaštitu okoliša općenito, u narednom periodu, ove radionice bit će provedene i u osnovnim školama na području Općine Novo Sarajevo.

Radionice se provode kroz projekat pod nazivom “Ekološki odgovoran pojedinac – stub održivog razvoja", koji se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV“ kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, čiji je cilj da se doprinese poboljšanju stanja okoliša na području Općine Novo Sarajevo.