Novosti

article

EWWR 2015 - Realizacija Akcija 1. i 2.

U okviru Akcije 1. Promocija mreža za razmjenu koja ima za cilj promociju održivog i racionalnog korištenja otpada kao i poticanje građana da djeluju lokalno, identificirano je nekoliko grupa/stranica na društvenoj mreži facebook koje se bave razmjenom proizvoda i usluga. Administratori grupa su upoznati sa obilježavanjem EWWR 2015, te sa činjenicom da njihove grupe/stranice doprinose redukciji otpada odnosno da ponovno korištenje materijala rezultira sa manje otpada i očuvanjem resursa. Kako bi se i posjetitelji/članovi grupa mogli bolje upoznati sa ciljevima EWWR-a, logo i kratak tekst informativnog karaktera su postavljeni na vidnom mjestu u grupama.

Grupe/stranice koje promoviramo u okviru Akcije 1. su sljedeće:

1. Mama Mami - prodaja/poklanjanje/razmjena korištene dječje opreme

https://www.facebook.com/groups/700521536731966/?fref=ts

 2. Lovely Home - prodaja/zamjena/poklanjanje/potraznja

https://www.facebook.com/groups/360438870817397/

3. Čarobni ormar

https://www.facebook.com/groups/CAROBNI.ORMAR/?fref=ts

4. Teen/kids/prodaja /kupovina/poklanjanje/potražnja

https://www.facebook.com/groups/884869844921227/?fref=ts

 5. Wood Surgery-Redizajn i oslikavanje starog namještaja

https://www.facebook.com/WoodSurgeryRedizajinIOslikavanjeStarogNamjestaja/?fref=ts

 6. Women with style

https://www.facebook.com/Woman-with-style-1628354380712536/?fref=ts

 7. ReKreacija - namještaj sa pričom

https://www.facebook.com/ReKreacija-namje%C5%A1taj-sa-pri%C4%8Dom-244094652445314/?__mref=message_bubble

8. Mama2mama - sve za naše mališane

https://www.facebook.com/groups/669380166541907/?fref=ts

U okviru Akcije 2., danas (24.11.2015.)  u hotelu Hollywood je održan  Okrugli sto na temu "Cirkularna ekonomija u Kantonu Sarajevu".  Pozivi za učešće na Okruglom stolu poslani su predstavnicima Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, svih kantonalnih općina, direktorima građevinskih firmi, operatorima za upravljanje posebnim vrstama otpada i drugim relevantnim institucijama. Na današnjem događaju prisutni su mogli čuti više detalja o prošlim EWWR akcijama u Kantonu Sarajevo, saznati kakav je koncept cirkularne ekonomije i vidjeti iskustva Japana u ovoj oblasti, potom se bolje upoznati sa zelenim poduzetništvom i vidjeti ko su neki od "zelenih poduzetnika" u BiH, i na kraju, detaljnije se upoznati sa mjerama predviđenim Kantonalnim planom upravljanja otpadom za planski period 2015.-2020. a koje su usmjerene na povrat resursa.

Poslije diskusije, učesnici Okruglog stola su zaključili da je tema bila izuzetno zanimljiva i korisna, te da je ovakav događaj potrebno ponovno organizirati i animirati što više učesnika.

Koordinator ove akcije bio je COOR. 

Sutra, 25.11.2015. godine, Udruženje dječiji i omladinski centar Dio srca Sarajevo će realizirati Akciju 3. - podjelu propagandnog materijala o potrebi smanjenja otpada (ponovna upotreba odjeće i knjiga koji se ne koriste), ispred ulaza u BBI sa početkom u 12:00.