Novosti

article

Najava početka obilježavanja EWWR 2015 u Kantonu Sarajevo

U ponedjeljak, 23. novembra 2015. godine počinje obilježavanje pete po redu Evropske sedmice za smanjenje otpada (EWWR 2015) u Kantonu Sarajevo. Prvoga dana obilježavanja EWWR-a održaće se press konferencija u Multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo, sa početkom u 11:00 h. Na press konferenciji će biti predstavljeni ovogodišnji učesnici i akcije kojima će se obilježiti Evropska sedmica za smanjenje otpada EWWR 2015 u Kantonu Sarajevo.

Ovogodišnja tema je: Dematerijalizacija – praviti više sa manje!

Ponovno korištenje i korištenje manje materijala rezultira sa manje otpada i očuvanjem resursa

Dematerijalizacija znači koristiti manje ili ništa, a u isto vrijeme zadržati isti nivo funkcionalnosti koju zahtijeva korisnik.

Jedan aspekt dematerijalizacije predstavlja zamjena proizvoda s uslugama, dijeljenje i najam proizvoda, organizacija grupnog korištenja proizvoda kroz davanje usluga korištenja proizvoda umjesto individualnog posjedovanja (npr. iznajmljivanje alata od susjeda, korištenje automobila u najmu ili dijeljenjem vožnje s više ljudi umjesto posjedovanja automobila, itd.).

Drugi aspekt dematerijalizacije je apsolutno ili relativno smanjenje količine materijala potrebnih za zadovoljavanje potreba u društvu. To će uključivati povećanje učinkovitosti upotrebe materijala (korištenje manje materijala za određenu funkciju) i zamjenom materijala ali i ponovno korištenje proizvoda.

Evropska sedmica za smanjenje otpada provodi se s ciljem jačanja svijesti o potrebi smanjenja otpada u evropskim državama, te promocije različitih aktivnosti usmjerenih na smanjenje otpada širom Evrope, kako bi se postigla trajna promjena svijesti stanovništva.

Organizator aktivnosti na području Kantona Sarajevo je Centar za okolišno održivi razvoj, a finansijer i službeni partner u realizaciji projekta je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Više o EWWR-u na www.ewwr.eu.

Za dodatne informacije možete kontaktirati: Vildana Goković, vildana@coor.ba