Novosti

article

AKCIJA ZA PRIKUPLJANJE ELEKTRONIČKOG I ELEKTRIČNOG OTPADA – „Pokreni se -opameti se“

U Kampanji projekta: AKCIJA ZA PRIKUPLJANJE ELEKTRONIČKOG I ELEKTRIČNOG OTPADA – „Pokreni se -opameti se“, građani se mogu informisati u Konzum Hipermarket- Socijalno, Ložionička 16,

3,4 i 5.10.2015. od 12:00 do 18:00h

 

Građani - posjetioci info pulta, će biti evidentirani, učestvovat će u kratkoj nagradnoj igri, a na kraju koje jedan od sretnih učesnika dobija na poklon vrijednu nagradu. Izvlačenje nagrada 20.oktobra, Eko-dan u Vilsonovom.

Građani će biti obaviješteni o kampanji putem oglasa u novinama i putem radio jingl-a, putem društvenih mreža, web stranica COOR-a, ZEOS-a i drugih.

U kampanji učestvuje i 10 eko škola, a za 3 škole, koje sakupe najviše otpada, će biti obezbijeđene vrijedne nagrade.

Građani mogu doprinijeti odlaganjem EE otpada u sabirne centre EKO –škola.

ŠKOLE - UČESNICA PROJEKTA:

  1. O.Š Nafija Sarajlić, Općina Centar, ul. Partiotske lige 57,
  2. O.Š Safet beg Bašagić, Općina Centar, ul. Gimnazijska 1,
  3. O.Š. Hasan Kaimija, Općina Centar, ul. Cicin han 93,
  4. O.Š Mula Mustafa Bašeksija – područna škola Sedrenik, Sedrenik ,
  5. O.Š. Vrhbosna, Općina Stari Grad, ul. Baruthana 4,
  6. O.Š. Grbavica I, Općina Novo Sarajevo,ul: Grbavička 14,
  7. O.Š. Čengić Vila 1, Općina Novo Sarajevo, Fetaha Bećirbegovića 2,
  8. O.Š Velešićki heroji, Općina Novo Sarajevo,ul. Velešići 2,
  9. O.Š. Aleksa Šantić, Općina Novi Grad, ul. Branislava Nušića 95,
  10. O.Š. Osman Nuri Hadžić, Općina Novi Grad, ul. Lava Tolstoja 6,

 

Partneri na projektu:

Centar za okolišno održivi razvoj (COOR)        

Stjepana Tomića 1 a

tel/fax: 033 212 467   

coorsa@bih.net.ba                      

ZEOS eko-sistemi d.o.o.,

- ovlašteni operater sistema za EE otpad, Ul. Karima Zaimovića br. 18,

Ilidža, Sarajevo, Tel: +387 33 628 606

 

Projekat sufinansira

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS iz sredstava Fonda za zaštitu

okoliša FBiH.