Novosti

article

Odabir najljepše bašte i balkona Općine Novo Sarajevo

Općina Novo Sarajevo i Centar za okolišno održivi razvoj (COOR), pozivaju građane općine Novo Sarajevo da hortikulturalno urede svoje bašte i balkone, te da se prijave na „Natječaj za izbor najljepše bašte i balkona Općine Novo Sarajevo“. Na natječaj se mogu prijaviti u periodu od 03. do 16. augusta ove godine putem e-maila: coorsa@bih.net.ba ili na adresu: Centar za okolišno održivi razvoj, ulica Stjepana Tomića broj 1a, sa naznakom: Za izbor najljepše bašte/balkona Općine Novo Sarajevo.

U prijavi je potrebno dostaviti ime i prezime kontakt osobe, adresu na kojoj se bašta/balkon nalazi, te kontakt telefon. Po isteku roka za prijavu, Stručna komisija će obići sve prijavljene bašte/balkone, te odabrati tri prvoplasirana, kako u kategoriji najljepši balkon, tako i najljepša bašta, kojima će zatim biti uručene prigodne nagrade.

Odabir najljepše bašte/balkona Općine Novo Sarajevo je aktivnost koja se implementira  u okviru projekta „Ekološki odgovoran pojedinac – stub održivog razvoja“. Projekat se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije IV- LOD IV“ kojeg implementira Evropska unija iz sredstava instrumenta za predpristupnu pomoć u iznosu od 2 miliona Eura.