Novosti

article

ZAVRŠETAK EU MED PROJEKTA „Lokalna partnerstva za zelenije gradove i regije“

U Mariboru je od 19. do 21. maja 2015. godine održan posljednji Međunarodni koordinacijski sastanak partnera i Finalna konferencija EU MED projekta GREEN PARTNERSHIPS. Projekt GREEN PARTNERSHIPS odvijao se od januara 2013. do maja 2015. godine, u sklopu 5. poziva EU Programa za Mediteran (MED) čija je tema bila „Inovacije za obnovljive izvore energije i energijsku efikasnost“. U projektu je učestvovalo 12 partnera iz 11 zemalja, a vodeći partner bio je Institut za poljoprivredu i šumarstvo iz Maribora. Bosanskohercegovački partner u projektu bio je Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu, d.d., a ostali partneri su: Energetska agencija Podravje (Slovenija), Općina Lakatamija (Cipar), GERES – grupa za okoliš i obnovljivu energiju (Francuska), Tehnički fakultet Univerziteta Kreta (Grčka), Kyoto Club (Italija), AREANATejo – Regionalna agencija za okoliš i energiju (Portugal), Gradsko vijeće Granollersa (Španjolska), Poljoprivredni fakultet Univerziteta Tirana (Albanija), Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, te Institut za strateške studije i prognoze (Crna Gora). Ukupni budžet projekta iznosi 1.976.060,00 eura, od čega je vrijednost projekta u BiH iznosila 114.600,00 eura.

Na finalnoj konferenciji prisustvovalo je preko 80 učesnika, prvenstveno stručnjaka s područja korištenja obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti. Učesnicima skupa obratili su se direktor Instituta za poljoprivredu i šumarstvo iz Maribora, predsjednik slovenske poljoprivredne i šumarske komore, predsjednik Udruge gradova i općina Republike Slovenije, predstavnici slovenskih ministarstava te slovenska dobitnica Nobelove nagrade za mir Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja s Biotehnološkog fakulteta iz Ljubljane. Osim toga, važnost održivog razvitka naglašena je i u prezentacijama predstavnika nekoliko europskih udruženja: Lokalne vlasti za održivost (ICLEI), Europske federacije agencija i regija za energiju i okoliš (FEDERANE), te Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors).

Svi partneri imali su mogućnost predstaviti rezultate svojih aktivnosti unutar projekta u sklopu održanih panel diskusija, na kojima su glavne teme bile: energijska efikasnost u javnoj sferi, doprinos lokalnih partnerstva u implementaciji energetskih strategija te zakonski, tehnički i financijski okviri za prevladavanje prepreka i pronalazak optimalnih rješenja. Najvažniji rezultati projekta u BiH ostvareni su provedbom mjera energijske efikasnosti na tri pilot objekta u okviru pilot područja Grada Sarajeva, na objektima javne administracije i osnovnih škola, tj. rezultati koje je projekt ostvario u BiH kada je u pitanju oblast energijske efikasnosti jeste da se povećao broj pilot slučajeva u kojima su primijenjene mjere energijske efikasnosti, a time i smanjila količina CO2 koja se ispušta u atmosferu, te da su se ojačali kapaciteti javne administracije na području Grada Sarajeva kroz zajedničko učešće u radu okruglog stola i dvije radionice o energijskoj efikasnosti u javnoj rasvjeti i zgradarstvu, kao i doprinos kroz izradu nacrta Studije izvodljivosti o formiranju revolving fonda za podršku energijski efikasnom zgradarstvu.                                           

Posljednji dan partneri su učestvovali u stručnom obilasku primjera dobre prakse korištenja obnovljivih izvora energije i energijske efikasnosti u Republici Sloveniji. Organizirana je posjeta hidroelektrani „Fala“ na rijeci Dravi, pogonu za proizvodnju energije na drvnu sječku (biomasa) u Općini Lenart, te rasadniku orhideja u Dobrovniku kao primjeru korištenja geotermalne vode i bioplina.