Novosti

article

Posjeta E-transformeru

Učenici deset osnovnih eko-škola na području Kantona Sarajevo u periodu od 04.05. do 08.05.2015 godine posjetili su E–transformer. U ovom multimedijalnom vozilu, na zanimljiv način, prikazani su im načini pravilnog odlaganja električnog i elektronskog otpada, te posljedice i opasnosti neadekvatnog odlaganja.
Predstavljanje vozila i eksponata, kao i edukativno predavanje vodili su predstavnici ZEOS eko-sistema Alem Kupusović i Elma Babić-Džihanić. Pored obilaska E-transformera i edukativnih predavanja održano je i prvo takmičenje u igrici ZETRIS za učenike ovih osnovnih škola
Osim učenika, priliku za edukaciju imali su i građani Sarajeva. Dana 06.05.2015 godine E-transformer je bio postavljen za sve građane ispred SCC-a sa posebnim programom za djecu od 17:00 do 20:00 sati.
Događaj je organizovan u okviru Projekta ''Akcija za prikupljanje elektroničkog i električnog otpada - Pokreni se, opameti se''.