Novosti

article

Nastavljena edukacija o EE otpadu u eko-školama u Kantonu Sarajevo

Nakon prvog ciklusa, nastavljena je edukacija u ostalih 5 eko-škola u Kantonu Sarajevo. Tako je drugi ciklus započeo u O.Š. Vrhbosna, i učenici ove škole su izuzetno zainteresovano prihvatili ovu tematiku uz postavljanje mnogobrojnih pitanja u vezi ove vrste posebne kategorije otpada, i načina odvojenog prikupljanja otpadne električne i elektronske opreme.

U O.Š. Grbavica 1, gdje su nas u učionici tehničkog odgoja dočekali učenici petog, šestog i sedmog razreda, nastavnik tehničkog odgoja nam je pokazao da ja ova škola već prikupila značajne količine otpadnih električnih i elektronskih proizvoda, a također imaju i nekoliko prijedloga za izradu predmeta od EE otpada, koji će pripremiti za drugi ciklus edukacije u maju ove godine.

U O.Š. Mula Mustafa Bašeskija – područna škola na Sedreniku učenici osnovne škole od I do V razreda su tokom  predavanja dobili prva saznanja o projektu i općenito o tome šta je to električni i elektronski otpad. Djeca su se aktivno uključila u diskusiju nakon održanog predavanja i gledanja edukativnog videa, a također su informisani o mogućnosti pripreme za takmičenje u video igrici ZETRIS na web stranici ZEOS ako-sistem, d.o.o. gdje će moći vježbati kako postići što bolji rezultat i osvojiti nagradu kada bude upriličeno zvanično takmičenje tokom posjete E-transformer autobusu u period od 5.-8. maja na najatraktivnijim lokacijama u Sarajevu.

Drugi dio ciklusa edukativnih predavanja o EE otpadu završen je sa održavanjem radionica u O.Š. Nafija Sarajlić i O. Š. Čengić Vila 1, u okviru kojih su učenici ovih škola odslušali edukativno predavanje o EE otpadu i pogledali edukativni video, te nakon toga postavljali različita pitanja na temu elektroničkog i električnog otpada. Učenici sa velikim nestrpljenjem očekuju međuškolsko takmičenje u igranju igrice ZETRIS čiji je cilj prikupiti što više bodova, tako što će se uspješno rasporediti otpadna električna i elektronska oprema (postavka za vježbanje igrice na web stranici www.zeos.ba).