Novosti

article

Tematska radionica o Strateškom i operativnom pozicioniranju mreže „Građani za Europu“

Tematska radionica o Strateškom i operativnom pozicioniranju mreže „Građani za Europu“ održana je 02. 09. 2014. u Tesliću uz podršku TACSO ureda u BIH i uz učešće predstavnika petnaest članica mreže. Na navedenoj radionici je učestvovala i predstavnica Centra za okolišno održivi razvoj (COOR-a), koji je jedan od članica mreže od njenog osnivanja. Predstavnici članica mreže su na ovom sastanku imali priliku ukratko prezentirati ključne aktivnosti svojih organizacija koje se odnose na očekivane rezultate, a potom je kroz rad u grupama izvršena analiza sektorskih prioriteta, utvrđivanje strateških orijentacija i akcionih planova za svaki od tri sektora: Ruralni razvoj i poljoprivreda, Energija i okoliš, te Rad i zapošljavanje. Predstavnici članica mreže koji su uključeni u rad grupe: Energija i okoliš, a među kojima je i COOR, kao aktivnost u narednom periodu predložili su Intenziviranje zagovaranja za uspostavljanje mehanizama za približavanju zakonodavstvu EU i strateško planiranje, te dalje jačanje svijesti o značaju životne sredine i klimatskih promjena u svim sektorima društva i privrede.

Dodatno, članice su adresirale prioritete iz oblasti zbrinjavanja otpada koje ranije nisu bile predmetom zagovaranja ali je potreba za susretanjem ovog problema intenzivirana proljetnim poplavama u BIH. Stoga, članice mreže su predložile i Zagovaranje o usvajanju strateških dokumenata na nivou općina i kantona, kao i višim nivoima, o zbrinjavanju otpada te jačanje svijesti o značaju adekvatnosti zbrinjavanja svih vrsta otpada kao i aktivnosti na jačanju kapaciteta administrativnih struktura (nadležnih ministarstava, inspekcija...).