Novosti

article

Održane edukacije učenika i građana u okviru projekta "Jačanje partnerstva - Mladi u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti"

U okviru Aktivnosti 2projekta "Jačanje partnerstva - Mladi u akciji za zaštitu okoliša i prirodnih vrijednosti" koji finansira Općina Novo Sarajevoizvršene suEdukacije odnosno predavanja u oblasti zaštite okoliša i integralnog upravljanja šumama i vodama, značaja prirodnih vrijednosti, te upravljanja otpadom.

Naime, dana 28.10. 2019. godine stručnjaci u navedenim oblastima ispred Centra za okolišno održivi razvoj COOR Sarajevo održali su predavanja u MZ Vraca iz oblasti integralnog upravljanja šumama i vodama, upravljanja otpadom i značaja prirodnih vrijednosti i biodiverziteta, te razgovarali sa građanima o postojećem stanju i okolišnim problemima u području Spomen Parka Vraca, te predstavili model Partnerstva za okoliš i prijedlog angažmana članova mjesnih zajednica za izvještavanje o stanju okoliša koji će biti usvojen u okviru ovog projekta.Ciljna grupa su bili sekretar i članovi savjeta u MZ Vraca – novi članovi Partnerstva za okoliš 2019.

Dana 29.10. i 30.10. 2019. godineodržana su i edukativna predavanja u 3 škole (OŠ Malta, OŠ Pofalići i Elektrotehnička škola za energetiku) također na temu integralnog upravljanja šumama i vodama, značaja prirodnih vrijednosti, te upravljanja otpadom, kao i dobrih praksi upravljanja prirodnim područjima.

Cilj ove aktivnosti bio je unaprijediti znanja i podići svijest učenika, nastavnog osoblja, te stanovništva o prirodnim vrijednostima, i očuvanju okoliša Parka šuma Hum i Spomen-parka Vraca, te dobroj praksi upravljanja ovim područjima.

Sveukupni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i jačanju partnerstva za zajedničke akcije u Općini Novo Sarajevo.