Novosti

article

Obilježavanje dana planete zemlje

Povodom obilježavanja Dana planete Zemlje, 23.04.2019., u Centru za zdravo starenje Općine Centar, održana je radionica „Reciklaža za sve“ u sklopu projekta „Zajedno mali i veliki čuvari okoliša“. Na radionici su korisnici Centra za zdravo starenje zajedno sa učenicima i nastavnicima iz 5 Osnovnih škola, te predstavnicima 6 MZ, izrađivali kreativne predmete od pet ambalaže i sadili cvijeće za drvene nosače/portale.