Novosti

article

Dostavljeni drveni nosači za cvijeće

U okviru projekta „Zajedno-mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“, u periodu od 27- 29.03.2019. godine, COOR je dostavio drvene nosače za cvijeće, te zajedno sa učenicima i koordinatorima posađeno je cvijeće za 5 Osnovni škola (Alija Nametak, Nafija Sarajlić, Hasan Kikić, Safvet-beg Bašagić i Silvije Strahimir Kranjčević) i 5 Mjesnih zajednica (Bardakčije, Koševo II, Mejtaš-Bjelave; Ciglane-Gorica i Trg Oslobođenja-Centar) u Općini Centar.