Novosti

article

Prvo edukativno predavanje na projektu „Zajedno-mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“

U ponedjeljak, 28.01.2019. godine u Centru za zdravo starenje Općine Centar, COOR je organizirao prvo edukativno predavanje na projektu „Zajedno-mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“. Predavanju su prisustvovali korisnici Centra za zdravo starenje, sekretari i članovi Savjeta 6 mjesnih zajednica (Bardakčije, Trg Oslobođenja, Ciglane-Gorica, Koševo II, Mejtaš-Bjelave i Marijin Dvor-Crni Vrh), saradnici na projektu (Ekopak i ZEOS eko sistemi), koordinatori iz Osnovnih škola učesnica u projektu (OŠ Alija Nametak, OŠ Nafija Sarajlić, OŠ Silvije Strahimir Kranjčević, OŠ Safvet-beg Bašagić i OŠ Hasan Kikić), predstavnici KJKP Rad, nadležnih općinskih službi, UNDP BiH-ReLOaD programa i građani.

Cilj predavanja bio je educirati ciljne skupine i građane o pravilnom postupanju sa posebnim kategorijama otpada i reciklaži ambalažnog i E-otpada (kroz predavanja i edukativne filmove), te prezentirati trenutno stanje i probleme u upravljanja posebnim kategorijama otpada od strane općinskih službi i KJKP Rad.