Novosti

article

Prezentacija rezultata anketiranja općinskim službama Općine Centar

U srijedu 16.01.2019. godine, održan je sastanak na projektu „Zajedno mali i veliki čuvari i okoliša“  u Općini Centar. Sastanku su prisustvovali predstavnici COOR-a, saradnici ispred EKOPAKa - Amila Lekić i ZEOS eko sistema - Alem Kupusović, te predstavnici Općine Centar: Ismeta Demir, Amela Landžo i Naida Fočo. Teme sastanka bile su:

  • upoznavanje predstavnika općinskih službi sa rezultatima anketiranja građana sa područja 6 MZ koje su provedene u okviru projekta „Zajedno-mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“;
  • kratka prezentacija rada i aktivnosti operatera sistema EKOPAK i ZEOS ekosistem;
  • mogućnost učešća predstavnika općinskih službi (za komunalne poslove i zaštitu okoliša) u edukativnim predavanjima koja se planiraju realizovati 28.01.2019. godine. u Centru za zdravo starenje Općina Centar, te
  • najava planiranih aktivnosti za naredna dva mjeseca.

Zaključeno je da se može organizovati dodatni sastanak sa predstavnicima Službe za investicije, komunalni razvoj i planiranje, koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati taj dan, a sa ciljem detaljnije prezentacije rezultata anketiranja od strane stručnjaka, te eventualno poticanje budućih planova i mjera koje bi Općina trebala realizovati za unaprjeđenje stanja po pitanju ambalažnog i E-otpada.