Novosti

article

Poziv za finalna manifestacija završetka projekta „Partnerstvo za okoliš-Zajednička akcija za Park šuma Hum“

U četvrtak 20.12.2018. sa početkom u 13:30, u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn, Udruženje Centar za okolišno održivi razvoj – COOR Sarajevo uz finansijsku podršku Općine Novo Sarajevo, organizuje Finalnu manifestaciju završetka projekta „Partnerstvo za okoliš-Zajednička akcija za Park šuma Hum“. Finalnoj manifestaciji će prisustvovati učenici i nastavnici Srednje škole za okoliš i drvni dizajn i OŠ Velešićki heroji, predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predstavnici COOR-a, Načelnik Općine Novo Sarajevo i drugi predstavnici Općine Novo Sarajevo, sekretari i članovi Savjeta mjesnih zajednica koje gravitiraju Parku Šuma Hum tj. MZ Pofalići 1, MZ Pofalići 2, MZ Velešići i MZ Gornji Velešići, predstavnici KJP Sarajevo-šume d.o.o. i KJKP Park d.o.o.  

 

Na Finalnoj manifestaciji, učesnicima će biti predstavljeni kreativni radovi učenika škola učesnica u projektu na temu Parka šuma Hum (izrađene info-table i kante za otpad za Park šuma Hum), pokretni zeleni zidovi, i sl. Također će biti uručene nagrade školama za izrađene kreativne radove, a posebno će biti uručena specijalna oprema i zaštitna odjeća Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn koju će učenici škole ubuduće koristiti u svojoj terenskoj praktičnoj nastavi, a kroz projektom izgrađen partnerski odnos sa lokalnom zajednicom u budućem planiranju i realizaciji zajedničkih akcija u održavanju Parka šuma Hum u Općini Novo Sarajevo.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da uveličaju ovaj događaj i da zajednički doprinesemo kontinuitetu budućih zajedničkih planiranja akcija održavanja i uređenja Parka šuma Hum.

 

Četvrtak 20.12.2018. u 13:30,Srednja škola za okoliš i drvni dizajn,

Općina Novo Sarajevo

u okviru projekta „Partnerstvo za okoliš-zajednička akcija za Park šuma Hum“.

Cilj projekta je doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i uspostavi partnerstva za zajedničke akcije u Općini Novo Sarajevo. Kontakt osoba za detaljnije informacije je g-đa Semra Fejzibegović (semra@coor.ba )  tel: 033 212 466/7.