Novosti

article

Identifikacija proizvođača i načina upravljanja građevinskim otpadom u Kantonu Sarajevo

"Identifikacija proizvođača i načina upravljanja građevinskim otpadom u Kantonu Sarajevo", naziv je novog projekta COORa čija je realizacija počela početkom oktobra 2018. godine sa ciljem unaprijeđenja stanja u upravljanju građevinskim otpadom u Kantonu. U okviru projekta održan je početni sastanak sa predstavnicima ključnih zainteresiranih strana. Više o temi i zaključcima sastanka pročitajte na linku ispod.

 

http://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/u-kantonu-sarajevo-unaprijedit-ce-se-upravljanje?fbclid=IwAR2KHVkz4pz-rOUvX08e0WFOUcjC6Aa0o6xbghjdk83xF-ZVU46DL7HOgI4

Kontakt osobe za detaljnije informacije o projektu su: Mr Dragana Selmanagić (dragana@coor.ba ) i Sanela Krdžalić (sanela@coor.ba ); tel: 033-212-466/7.