Novosti

article

Akcija uređenja Parka šuma Hum, Općina Novo Sarajevo

U Četvrtak 22.11.2018. i Petak 23.11.2018 sa početkom u 11:00, Centar za Okolišno Održivi Razvoj – COOR Sarajevo uz finansijsku podršku Općine Novo Sarajevo, organizira akciju čišćenja i uređenja Parka šuma Hum. Akcije čišćenja se organiziraju kao jedna od aktivnosti u okviru projekta „Partnerstvo za okoliš-zajednička akcija za Park šuma Hum“ gdje će se čišćenje i uređenje Parka šuma Hum obaviti kroz praktičan terenski rad učenika Srednje škole za okoliš i drvni dizajn, te aktivizam članova COOR-a i stanovnika, kao i sekretara i članova Savjeta 4 mjesne zajednice koje gravitiraju ovom području.

Ove akcije će uključiti: košenje i raščišćavanje terena od rastinja, prikupljanje otpada, farbanje mobilijara i ograde, postavljanje informativnih tabli i sl. U svrhu realizacije ovih aktivnosti planira se nabaviti i adekvatna oprema za Srednju školu za okoliš i drvni dizajn [2 motorna čistača-kosilice, 2 seta zaštitne odjeće (pantalone, jakna, zaštitne čizme, zaštitne naočale), alat za krčenje i okopavanje, te kanisteri za gorivo. U akciji čišćenja sudjelovaće i predstavnik KJP Sarajevo-šume, d.o.o. koji će dati smjernice za raščišćavanje terena.

 

Pozivaju se svi zainteresirani, a posebno stanovnici MZ Pofalići 1, MZ Pofalići 2, MZ Velešići i MZ Gornji Velešići, da nam se pridruže da zajednički doprinesemo našem ljepšem okruženju.

 

                                           Četvrtak 22.11.2018 i Petak 23.11.2018

                                                                     11:00-14:00,

                              Akcija čišćenja u Parku šuma Hum, Općina Novo Sarajevo

 

            a u okviru projekta „Partnerstvo za okoliš-zajednička akcija za Park šuma Hum“.

 

Cilj projekta je doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i uspostavi partnerstva za zajedničke akcije u Općini Novo Sarajevo.

Kontakt osoba za detaljnije informacije je g-đa Semra Fejzibegović (semra@coor.ba )  tel: 033 212 466/7.