Novosti

article

Početna akcija čišćenja Parka šuma Hum

U četvrtak 15.11.2018. sa početkom u 10:00, Centar za Okolišno Održivi Razvoj – COOR Sarajevo uz finansijsku podršku Općine Novo Sarajevo, je organizirao početnu akciju čišćenja Parka šuma Hum.

Ova akcija je prva u nizu od planiranih 5 koje  se organiziraju kao jedna od aktivnosti u okviru projekta „Partnerstvo za okoliš-zajednička akcija za Park šuma Hum“ gdje će se čišćenje i uređenje Parka šuma Hum obaviti kroz praktičan terenski rad učenika Srednje škole za okoliš i drvni dizajn, te aktivizam članova COOR-a i stanovnika, kao i sekretara i članova Savjeta 4 mjesne zajednice koje gravitiraju ovom području.

Ove akcije će uključiti: košenje i raščišćavanje terena od rastinja, prikupljanje otpada, farbanje mobilijara i ograde, postavljanje informativnih tabli i sl. U svrhu realizacije ovih aktivnosti planira se nabaviti i adekvatna oprema za Srednju školu za okoliš i drvni dizajn (2 motorna čistača-kosilice, 2 seta zaštitne odjeće (pantalone, jakna, zaštitne čizme, zaštitne naočale), alat za krčenje i okopavanje, te kanisteri za gorivo. U akciji čišćenja sudjelovaće i predstavnik KJP Sarajevo-šume, d.o.o. koji će dati smjernice za raščišćavanje terena.

Za vrijeme akcije košenja, krčenja i raščišćavanja terena od rastinja nastaje biootpad. Općina Novo Sarajevo će nakon provedenih svih akcija čišćenja organizovati utovar i odvoz biootpada do kompostane u Sokolović Koloniji.

Za vrijeme akcije prikupljanja otpada sve količine i vrste otpada koje se prikupe biće odložene privremeno na adekvatne lokacije u okviru Parka šuma Hum. Općina Novo Sarajevo će organizovati utovar i odvoz prikupljenog otpada na deponiju Smiljevići.

Kontakt osoba za detaljnije informacije je g-đa Semra Fejzibegović (semra@coor.ba )  tel: 033 212 466/7.