Novosti

article

Završene radionice „Medijska pedagogija i praksa i način medijske promocije projekta“

U periodu od 23.10. do 01.11.2018. godine, u  5 osnovnih škola (Hasan Kikić, Safvet-beg Bašagić, Alija Nametak, Silvije Strahimir Kranjčević i Nafija Sarajlić)  učesnica u projektu „Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“,  održane su radionice pod nazivom „Medijska pedagogija i praksa i način medijske promocije projekta“.

Radionice je vodio Zoran Ćatić, novinar/stručnjak za medijsku promociju aktivnosti.  Istim su prisustvovali nastavnici i odabrani učenici ovih škola sa ciljem edukacije i formiranja „malih školskih redakcija“. Po završetku radionica očekuje se aktivan angažman „malih školskih redakcija“ predvođenih koordinatorima, čiji zadatak će biti da u vrijeme trajanja projekta, medijski prate i objavljuju sve informacije o aktivnostima u kojima će učestvovati škola. Objave informacije će se vršiti na web stranicama škola, na postojećim profilima škola na društvenim mrežama ili na neki drugi prihvatljiv način za školu.