Novosti

article

Novi projekat „Partnerstvo za okoliš-zajednička akcija za Park šuma Hum“

Sredinom oktobra 2018. godine započeo je novi projekat „Partnerstvo za okoliš-zajednička akcija za Park šuma Hum“ koji provodi Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo.

Planirano trajanje projekta je 3 mjeseca, a finansira ga Općina Novo Sarajevo.

Sveukupni cilj projekta je doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i uspostavi partnerstva za zajedničke akcije u Općini Novo Sarajevo.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Unaprijediti znanja i podići svijest o prirodnim vrijednostima, očuvanju okoliša i zaštiti od požara Parka šuma Hum i dobroj praksi upravljanja,
  • Doprinijeti izgradnji partnerstva za zajedničke akcije/vannastavne aktivnosti u cilju zaštite i unapređenja stanja okoliša u Općini Novo Sarajevo,
  • Podići svijest o važnosti obilježavanja ekoloških datuma u općini kroz zajedničke manifestacije škola, organizacija civilnog društva (OCDa), stanovništva i drugih zainteresiranih strana,
  • Doprinijeti kreiranju i implementaciji održivog akcionog plana za unaprjeđenje stanja okoliša u Parku šuma Hum .

Primarna ciljna grupa su učenici 1 osnovne (OŠ Velešićki heroji) i 1 srednje škole (Srednja škola za okoliš i drvni dizajn)  sa područja Općine Novo Sarajevo, kao i nastavno i vannastavno osoblje u tim školama. Druga ciljna grupa su sekretari i članovi savjeta u 4 MZ (Velešići, Gornji Velešići, Pofalići I i II), te stanovnici iz MZ koji gravitiraju području Parka šuma Hum.

Projekat je podržan od strane Općine Novo Sarajevo

 

Kontakt osobe za detaljnije informacije o projektu su: Semra Fejzibegović, voditeljica projekta (semra@coor.ba ) i Janja Šaravanja, administratorica projekta (janja@coor.ba ).