Novosti

article

Projekat „Izrada registra otpada životinjskog porijekla u KS“

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS (MPUGiZO KS) je finansijer projekta „Izrada registra otpada životinjskog porijekla u Kantonu Sarajevo“ kroz program za finansiranje/sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoliša sredstvima Budžeta KS za 2017. godinu. Projekat je započeo u oktobru 2017. godine, a implementira ga Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo. Radna grupa koju čine predstavnici Ministarstva privrede KS, MPUGiZO KS, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, te KJKP Rada, je zadužena za praćenje implementacije projekta.

Generalni cilj projekta je učinkovitije planiranje i implementacija upravljanja otpadom životinjskog porijekla u KS. Specifični ciljevi su: (i) Mobilizacija, širenje informacija i podizanje svijesti ključnih zainteresiranih strana o prihvatljivom upravljanju nusproizvodima životinjskog porijekla i životinjskim otpadom, te integralnom upravljanju otpadom u KS; (ii) Saradnja ključnih zainteresiranih strana u KS sa ciljem kreiranja upitnika i obezbjeđenja cjelovitih podataka za registar otpada životinjskog porijekla u KS u skladu sa veterinarskom i okolišnom legislativom, (iii) Organizacija prikupljanja podataka putem upitnika i popunjavanje registra otpada životinjskog porijekla u KS, (iv) Podizanje svijesti proizvođača otpada životinjskog porijekla o potrebi vođenja evidencije i redovnog izvještavanja nadležnih Ministarstava za registar, te budućim rješenjima/konceptima upravljanja istim u FBiH i KS.

Da bi se mogla sagledati privremena rješenja u KS, nužno je imati preciznije podatke od proizvođača otpada o načinu selekcije i posudama za odlaganje, količinama i kategorijama otpada životinjskog porijekla za 2017. godinu, odnosno nužno je napraviti registar ove vrste otpada u skladu sa važećom legislativom.

COOR je u saradnji sa MPUGiZO KS pripremio i putem pošte uputio preko 800 upitnike za anketiranje proizvođača otpada životinjskog porijekla u KS, u periodu od 27-30.12.2017. godine.

U cilju podizanja svijesti proizvođača otpada životinjskog porijekla o potrebi vođenja evidencije i redovnog izvještavanja nadležnih tijela o postupanju sa otpadom, te edukacije o adekvatnom popunjavanju upitnika za anketiranje u zahtijevanom vremenu (do 20.02.2018. godine), MPUGIZO KS i COOR organizovali su 29.01.2018. godine Okrugli sto.

Problem nedostatka evidencije o ukupnim količinama i kategorijama otpada životinjskog porijekla u KS jasno je naznačen u ključnom strateškom dokumentu zaštite okoliša – KEAP-u a koji je usvojen na Skupštini KS krajem oktobra 2017. godine. Isti problem egzistira već duži vremenski period kako u KS tako i u FBiH. Kao posljedica, javlja se i niz drugih problema na deponiji „Smiljevići“ gdje se trenutno vrši konačno zbrinjavanje ovog otpada. Vlada KS je usvojila Program aktivnosti kojim će se postepeno do 2020. godine deponija „Smiljevići“ transformisati u Regionalni centar za upravljanje otpadom, a zadužila je MPUGiZO KS i Zavod za izgradnju KS za njegovu realizaciju. Program sadrži prijedlog nužnih radova na izgrađenoj infrastrukturi, posebno na otplinjavanju i tretmanu procijednih voda, kao i prijedloge za održavanje deponije i izgradnju novih sadržaja neophodnih za smanjenje količina komunalnog otpada za konačno odlaganje. Zbog prethodno navedenog, MPUGIZO i Ministarstvo privrede traže prelazna rješenja za zbrinjavanje otpada životinjskog porijekla u KS sve do obezbjeđenja konačnih rješenja od strane nadležnih tijela na višim nivoima vlasti u BiH.