Novosti

article

Promocija postavljanja kontejnera namijenjenih za prikupljanje električnog i elektronskog (EE) otpada u dvorištu Centra „Vladimir Nazor“

U ponedjeljak 18. decembra 2017.godina u dvorištu Centra „Vladimir Nazor“ s početkom u 11:00 sati, Centar za okolišno održivi razvoj – COOR u saradnji sa firmom ZEOS eko-sistem d.o.o. organizirao je promociju postavljanja kontejnera namijenjenih za  prikupljanje električnog i elektronskog otpada, u okviru projekta„Naviku usvojimo - EE otpad odvojimo“.

U prostorijama Centra sa početkom u 12:00 sati, održana je i Završna manifestacija projekta na kojoj su bili izloženi predmeti napravljeni od električnog i elektroničkog otpada, a izrađeni od strane učenika osnovnih škola „Grbavica I“, „Grbavica II“, „Velešićki heroji“, „Malta“ i „Čengić Vila I“, te Centar „Vladimir Nazor“.

Kontejneri za prikupljanje EE otpada bit će postavljeni na još dvije lokacije na području Općine Novo Sarajevo, ispred Merkatora u ulici Ložionička br.16, te u dvorištu OŠ Grbavica I.

ZEOS eko-sistem d.o.o. vršiti će redovno zbrinjavanje e-otpada iz kontejnera, obzirom da su ovlašteni za zbrinjavanje ove vrste otpada od nadležnog Ministarstva okoliša i turizma FBiH.

Promociji prvih kontejnera za prikupljanje EE otpada na području Općine Novo Sarajevo prisustvovao je Načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, te predstavnici škola učesnica u projektu.