Novosti

article

Započeo novi projekat Općine Novo Sarajevo „Naviku usvojimo - EE otpad odvojimo"

Krajem septembra 2017. godine započeo je novi projekat „Naviku usvojimo - EE otpad odvojimo“ koji provodi U.G. COOR (Centar za okolišno održivi razvoj) Sarajevo i čije je sveukupni cilj doprinijeti poboljšanju stanja okoliša i selektivnom prikupljanju otpada u Općini Novo Sarajevo.

 Planirano trajanje projekta je 3 mjeseca, a projekat finansira Općina Novo Sarajevo u iznosu od 19.999,20 KM.

 Specifični ciljevi projekta su:

  • Uključiti javnost u identifikaciji problema vezanih za EE otpad i zaštitu okoliša-kroz anketiranje,
  • Obavijestiti javnost i podići svijest o važnosti pravilnog odlaganja EE otpada u Općini;
  • Podići svijest o važnosti obilježavanja ekoloških datuma u općini kroz zajedničke manifestacije škola, organizacija civilnog društva (OCDa), stanovništva i drugih zainteresiranih strana,
  • Doprinijeti smanjenju ukupnih količina otpada koje se odlažu na deponiju kroz akciju prikupljanja EE otpad i kroz vannastavne aktivnosti u Centru Vladimir Nazor,
  • Educirati djecu, podjednako i djevojčice i dječake, školskog uzrasta o opasnostima EE otpada i mogućnostima njihovog zbrinjavanja,
  • Educirati stanovništvo o opasnostima EE otpada i mogućnostima njihovog zbrinjavanja,
  • Realizirati stalnu vannastavnu aktivnost u Centru Vladimir Nazor vezanu sa EE otpad.

 Projektom će direktno biti obuhvaćeni učenici 6 osnovnih škola sa područja Općine Novo Sarajevo. Druga ciljna grupa su svi stanovnici Općine Novo Sarajevo, na koje će se uticati sa ciljem jačanja svijesti, povećanja educiranosti i unaprjeđenja njihovog odnosa spram okoliša generalno, ali i o EE otpadu, potrebi njegovog selektivnog prikupljanja, njegovoj opasnosti i mogućnostima ponovne upotrebe.

Pored toga, svi učenici u školama sa područja Općine Novo Sarajevo mogu učestvovati u akciji prikupljanja EE otpada, kao i svi stanovnici Općine.