Novosti

article

Projekat „Prekogranična akcija ka uspostavi zaštićenog rezervata biosfere u slivu rijeke Drine“

Sporazum o saradnji organizacija civilnog društva prekograničnog područja donjeg toka i ušća rijeke Drine potpisan je na Kick off sastanku održanom u Bijeljini 5.jula 2017. godine kaosastavni dio aktivnosti u okviru projekta „Prekogranična akcija ka uspostavi zaštićenog rezervata biosfere u slivu rijeke Drine“ koji se provodi od 15. maja 2017. godine i traje 6 mjeseci. Projekat provodi U.G.COOR  iz Sarajeva u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll.

 

Ideja za projekat i saradnju nastala je prilikom izrade Studije o održivom korištenju i zaštiti prirodnih resursa u prekograničnom području Srbija - Bosna i Hercegovina koja je izrađena za Grad Bijeljinu i Opštinu Bogatić u periodu februar 2013-novembar 2013 iz sredstava projekta IPA Evropske unije koju su provodili U.G. COOR/COORiz Sarajeva i Unija ekologa iz Beograda.

 

U administrativnom pogledu predloženi rezervat biosfere „donji tok i ušće rijeke Drine“ obuhvata sljedeće administrativne jedinice: Grad Bijeljina, Opština Bogatić, Opština Sremska Mitrovica.

 

Inicijativu pokreću Savez ekoloških snaga Bijeljina koji čine: Ekološko udruženje Ekoput,      Humanitarno udruženje žena ARTA,  Udruženje ronilaca Panteri/Nautilus/TRB, Planinarsko-ekološko udruženje Majevica i Udruženje roditelja i nastavnika Bon San zajedno sa                                 U.G. COOR iz Sarajeva i Unijom ekologa UNECO iz Srbije, Fakultetom za primjenjenu ekologiju Futura, Srbija, Udruženje Eko Drina iz Badovinaca Opština Bogatić i Pokret gorana Zasavica Sremska Mitrovica.

 

Cilj ovog proejkta je ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za njihovo učešće u donošenju odluka i budućoj uspostavi prekograničnog rezervata biosfere donjeg toka i ušća rijeke Drine.