Novosti

article

POTPISIVANJE PETICIJE ZA USVAJANJE STRATEŠKIH DOKUMENATA U OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA/ ŽIVOTNE SREDINE

"Aarhus centar u BiH", zajedno sa organizacijama civilnog društva za uspostavljanje BiH sektorskog mehanizma u oblastima okoliš, transport i energija u procesima EU integracije (SECO ETE) iz Banja Luke, Brčko Distrikta, Bugojna, Doboja, Mostara, Sarajeva i Tuzle 14.06.2016., od 11:00h – 13:00h organizuje uličnu kampanju na kojoj će se tražiti podrška građana za usvajanje strateških dokumenata u oblasti okoliša/životne sredine, koji već drugu godinu stoje u ladicama donosioca odluka.

Usvajanjem ovih strateških dokumenata, BiH bi ispunila jedan od bitnih zahtjeva Evropske komisije za nastavak procesa integracije BiH u EU i korištenje sredstava IPA II Programa za sektor okoliša/ životne sredine u periodu poslije 2017. godine.

Kampanja će biti organizirana na sljedećim lokacijama:

U Banja Luci će aktivisti i volonteri Udruženja LIR Evolucija u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji Trg Krajine.

U Brčkom će aktivisti i volonteri Centra za održivi razvoj u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji Trg mladih. Luci će aktivisti i volonteri Udruženja LIR Evolucija u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji Trg Krajine.

U Bugojnu će aktivisti i volonteri Eko Elementa u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji Gradski trg Bugojno.

U Doboju će aktivisti i volonteri Centra za menadžment, razvoj i planiranje MDPi u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji Gradski park.

U Mostaru će aktivisti i volonteri Eko Mosta u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji  Španjolski trg u centru grada.

U Sarajevu će aktivisti i volonteri “Aarhus centra u BiH” i Centra za okolišno održivi razvoj u navedenom vremenu tražiti podršku građana na lokaciji ispred BBI Centra.

U Tuzli će aktivisti i volonteri Društva za istraživanje i razvoj u navedenom vremenu tražiti podršku građana na šetalištu Korzo.

POZIVAMO GRAĐANE DA NAM SE PRIDRUŽE I POTPIŠU PETICIJU NA JEDNOJ OD NAVEDENIH LOKACIJA

Ulična kampanja se organizira u okviru projekta "Podrška SECO grupe za okoliš, energiju i transport u BiH u lobiranju za donošenje strateških okolišnih dokumenata u BiH", kojeg finansira Evropska unija.