Meni
o nama O nama
novosti Novosti
Svi naši projekti
Aktuelni projekti Aktuelni projekti
biblioteka Biblioteka
galerije slika Galerije
kontakt detalji Kontakt detalji
Pretraga
 
Novosti
zastavaOŠ “Musa Ćazim Ćatić” proglašena eko-školom Općine Centar

20.12.2013.

Nakon provedenog pilot programa međunarodnih ''Eko škola'', u okviru projekta ''Eko škole Općine Centar'' koji je finansirala Općina Centar, a sproveo Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo, OŠ “Musa Ćazim Ćatić” je četvrta po redu koja je proglašena ''Eko školom Općine Centar''.

Tim povodom je 20. decembra 2013. godine u prostorijama škole “Musa Ćazim Ćatić” održana završna manifestacija na kojoj je upriličena je prezentacija ekoloških aktivnosti škole, izložba učeničkih radova urađenih u toku trajanja projekta, ritmički nastup i igrokazi.

Predstavnica Centra za okolišno održivi razvoj (COOR) je eko-koordinatorici OŠ „Musa Ćazim Ćatić” Zumri Topuz uručila certifikat i eko-zastavu. Zastavu su zajednički kreirali predstavnici Općine Centar i COOR-a.

Potom su prezentirane aktivnosti koje su u školi “Musa Ćazim Ćatić” realizirane u skladu sa međunarodnim programom eko-škola. U projektu su učestvovali članovi ekološke ali i drugih sekcija - likovne, literarne, tehničke. Osim učenika, i njihovi roditelji su dali svoj doprinos u realizaciji pojedinih aktivnosti u toku trajanja projekta.
Projekt je realizovan u sedam koraka - od osnivanja eko odbora, ocjene stanja okoliša, preko izložbi do usvajanja eko-kodeksa - koje je trebalo učiniti da bi ova škola dobila titulu ''Eko-škole''. Prethodne tri škole koje su proglašene “Eko-školom” Općine Centar su OŠ ''Hasan Kaimija'', OŠ “Safvet-beg Bašagić” i OŠ “Nafija Sarajlić”.
Cilj programa Eko-škole je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u svakodnevni život učenika, te nastavnog i vannastavnog osoblja škole.
Projekt je realiziran po međunarodnim smjernicama i kao pilot-program, a prilagođen je Nastavnom planu i programu BiH.
Trening o učešću javnosti u odlučivanju o pitanjima životne sredine/prirodnih resursa

09.12.2013.
U Etno selu „Stanišići“ pored Bijeljine, od 04. do 06. decembra 2013. godine održan je Trening o učešću javnosti u odlučivanju o pitanjima životne sredine/prirodnih resursa u okviru projekta “Mudro korištenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH”, koji realizuju Unija ekologa - UNECO iz Beograda i Centar za okolišno održivi razvoj - COOR iz Sarajeva.
Treningu su prisustvovali članovi radnih grupa iz šest opština obuhvaćenih projektom – Bijeljina, Bogatić, Mali Zvornik, Zvornik, Bratunac, Ljubovija. Takođe, prisutni su bili i predstavnici nevladinog sektora iz projektnih opština, predstavnici javnih institucija i javnih preduzeća, te nadležnih ministarstava.

Prvi dan radionice protekao je u izlaganjima predstavnika projektnih Opština/Grada o ključnim problemima životne sredine koji su identifikovani kroz Izvještaje o stanju prirodnih resursa i pritiscima. Naime, u periodu od marta-novembra 2013. godine timovi eksperata angažovani od strane UNECO-a i COOR-a su izradili navedene Izvještaje za svaku opštinu/grad pojedinačno, te su ih u novembru predali opštinskim radnim grupama na pregled i dopune. Drugi dio dana bio je rezervisan za rad u radnim grupama, gdje su predstavnici susjednih opština (Bijeljina-Bogatić, Zvornik-Mali Zvornik, Bratunac-Ljubovija) zajednički identifikovali prekogranične probleme životne sredine.

Drugi dan treninga bio je u potpunosti ispunjen prezentacijama o iskustvima i praksama u primjeni Aarhuske konvencije i procedurama uključivanja javnosti prilikom izrade strateško-planskih i drugih dokumenata. Uvodno izlaganje o Aarhus konvenciji imala je voditeljica projekta, a zatim su uslijedile prezentacija Nacionalnog Focal Point-a za Aarhus konvenciju u BiH, te prezentacije predstavnica Ministarstva prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS. Nakog toga, predstavnici šest Opština/Grada su prezentovali svoja iskustva vezano za metode uključivanja javnosti prilikom izrade različitih dokumenata i donošenja odluka od interesa za lokalnu zajednicu. Na kraju su predstavnici UNECO-a i COOR-a takođe prezentovali vlastita iskustva i zapažanja vezano za značaj uključivanja javnosti prilikom donošenja odluka na lokalnom nivou, a koja su iskusili kroz svoje ranije projekte.

Trećeg dana treninga, svoj doprinos ovoj značajnoj temi dali su predstavnici Aarhus centara iz Sarajeva i Kragujevca. Oni su istakli ulogu i značaj Aarhus centara koji služe kao veza između vladinih i nevladinih organizacija u kreiranju i provođenju politika iz oblasti zaštite životne sredine.
Radionica je završena diskusijom o narednim aktivnostima (identifikovanjem prekograničnih problema, priprema prezentacija, organizacija i realizacija otvorenih foruma za partnerske opštine).

Evropska sedmica za redukciju otpada 17.-25. novembar 2013.

Nakon četiri uspješna izdanja, Evropska sedmica za redukciju otpada održat će se po peti put u terminu od 17. do 25. novembra 2013. godine s ciljem da se građani Evrope informiraju o jednostavnim akcijama koje u svakodnevnom životu mogu poduzeti kako bi na taj način smanjili količinu odloženog otpada.Tokom trajanja Sedmice, putem umjetničkih radova, takmičenja, konferencija, radionica i mnogih drugih aktivnosti, podići će se svijest građana svih dobnih skupina o potrebi smanjenja 2,7 milijardi tona otpada koji se godišnje proizvede u Evropi.
Prema posljednjim podacima, u 2012. godini, organizirano je 10.793 akcije čime je oboren rekord iz 2011. godine, kada je bilo organizirano 7.035 akcija. U prošlogodišnjem izdanju Evropske sedmice za redukciju otpada sudjelovalo je 35 organizatora iz 23 zemlje. Mnoštvo inicijatora projekta, uključujući administrativne odjele, udruženja, nevladine organizacije, kompanije i industrije, obrazovne institucije, itd. uključilo se u obilježavanje Sedmice. Akcije su i ove godine usmjerene na različite ciljne grupe (građani, zaposlenici, učenici, itd.), a u fokusu je, kao i prethodnih godina, 5 gorućih tema: previše otpada – bolja proizvodnja – bolja potrošnja – duži životni vijek proizvoda – manje količine odloženog otpada.
Službeni partner u obilježavanju Evropske sedmice za redukciju otpada je, već treću godinu zaredom, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Bosna i Hercegovina se tako, posredstvom Kantona Sarajevo, priključila mreži evropskih država koje već tradicionalno različitim aktivnostima djeluju na smanjenje količina otpada. Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) je organizator aktivnosti koji registrira akcije u Sekretarijatu Sedmice u Bruxellesu, koordinira akcije tokom Sedmice te, na koncu, izvještava sekretarijat o uspjesima akcija.
Kanton je 2011. godine učestvovao sa 9 akcija, 2012. sa njih 7. U akcijama je u 2011. godini učestvovalo 29 odraslih i 128 djece, dok se broj odraslih u 2012. značajno povećao na 566. Broj djece u 2012. je porastao na 716. Količina reduciranog otpada, ostvarena u akcijama, iznosila je 128 kg, od toga najviše papira i plastike.

Akcijama su demonstrirane mogućnosti za ponovnu upotrebu otpada i zapošljavanje, kao što je izrada učila za škole, izrada torbi od plastičnih vrećica, podnih prostirki od otpadnog tekstila, svjetiljki od staklenih boca, itd. Akciji se pridružilo i 5 preduzeća uvodeći „zeleno poslovanje“, odnosno elektronsku komunikaciju, štampanje na centralnom štampaču, dvostrano kopiranje, itd.
Mediji su također dali vrlo značajan doprinos promociji poruka za redukciju otpada, pa je tako broj informiranih ljudi u 2012. godini udvostručen, te je iznosio 21 000, a o projektu je izvještavalo 26 medijskih kuća.
EWWR-logoEvropska sedmica za redukciju otpada

08.11.2013

Nakon četiri uspješna izdanja, Evropska sedmica za redukciju otpada održat će se po peti put u terminu od 17-25 novembra 2013. godine sa ciljem jačanja svijesti građana o potrebi smanjenja otpada u evropskim državama.
Tokom trajanja Sedmice, putem umjetničkih radova, takmičenja, radionica i mnogih drugih aktivnosti, građanima će se demonstrirati jednostavne akcije koje bi u svakodnevnom životu mogli poduzeti te na taj način smanjiti količinu odloženog otpada.

Službeni partner u realizaciji Evropske sedmice za redukciju otpada je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a organizator aktivnosti na području Kantona Sarajevo je Centar za okolišno održivi razvoj (COOR). Bosna i Hercegovina se već treću godinu zaredom, putem Kantona Sarajevo, priključuje mreži evropskih država koje već tradicionalno različitim aktivnostima djeluju na smanjenje otpada.
Ciljevi Evropske sedmice za redukciju otpada usmjereni su na:

• Promoviranje održivih mjera za smanjenje otpada te isticanje utjecaja potrošačkog društva na okoliš i klimatske promjene;

• Redukciju količina proizvedenog otpada, kroz procese ponovne upotrebe ili produženog vijeka trajanja proizvoda te reciklažu;

• Smanjenje štetnog djelovanja otpada na okoliš i ljudsko zdravlje, te smanjenje sadržaja štetnih tvari u materijalima i proizvodima;

• Informiranje što većeg broja građana svih dobnih skupina o jednostavnim akcijama koje mogu poduzeti u svakodnevnom životu i na taj način pridonijeti smanjenju količina odloženog otpada.

Više informacija o Europskoj sedmici za redukciju otpada možete naći na službenoj stranici European Week for Wate Reduction (EWWR): www.ewwr.eu .
mccProjekt "Eko-škole Općine Centar" u OŠ "Musa Ćazim Ćatić"

21.10.2013.


U osnovnoj školi „Musa Ćazim Ćatić“ u toku je implementacija projekta „Eko-škole Općine Centar“. Projekt je odobren i finansiran od strane Općine Centar, a nosilac projekta je Centar za okolišno održivi razvoj (COOR).
Eko-škola je međunarodni program ugradnje odgoja i obrazovanja za okoliš u obrazovnim institucijama, od najranijeg uzrasta do visokoškolskih ustanova. U školi se koristi metoda koja je uobičajena za ovaj program koja se sastoji od sedam koraka koje škola treba proći u smjeru dobivanja zvanja Eko-škola. Nakon OŠ „Hasan Kaimija, OŠ „Safvet-beg Bašagić i OŠ „Nafija Sarajlić“ ovo je već četvrta osnovna škola sa područja Općine Centar koja implementira ovaj pilot program.

Sa ciljem upoznavanja sa projektom, održane su prezentacije za nastavno i vannastavno osoblje i učenike škole. Škola je ispunila upitnike kako bi se dobila ocjena stanja okoliša i na osnovu toga napravio Plan djelovanja eko-škole. U školi je formiran eko-odbor koji prati realizaciju projekta. Za praćenje provedbe osnovane su i eko-patrole sastavljene od učenika, te je uspostavljen eko kutak u koji se postavljaju informacije vezane za provedbu programa.

Kako bi se osigurala bolja zastupljenost okolišnih tema u nastavi, nastavnici su u realizaciju časova iz različitih predmeta uključili i ove teme. Nakon uspješno provedenog projekta, OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ biti će uručena već tradicionalna zastava eko škola Općine Centar Sarajevo.
logo2COOR kao jedna od članica Inicijative ”GRAĐANI ZA EUROPU”

Građani za Europu je jedinstvena inicijativa nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini koja se realizira pod pokroviteljstvom Specijalnog predstavnika Europske unije u BiH, NJ.E. Petera Sorensena i uz podršku Kraljevine Švedske i SIDA-e. Ovogodišnju treću fazu predvodi ekspertni tim Udruženja Vesta.U okviru inicijative Građani za Europu trenutno djeluje više od 60 nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, među kojima je i COOR. Članice svojim radom doprinose snažnijem glasu civilnog društva u procesu europskih integracija i osiguravaju da reformske promjene budu u skladu sa potrebama krajnjih korisnika. Tematski stručnjaci, koji djeluju u nevladinim organizacijama, artikuliraju različite potrebe sa terena na osnovu kojih, u ime mreže, zagovaraju konkretne mjere i traže od donosioca odluka brži napredak na putu europskih integracija.
Nakon četiri godine djelovanja Građana za Europu, te brojnih konsultacija i javnih diskusija o ključnim temama iz procesa europskih integracija, argumentovano je elaborirano činjenično stanje u tri ciljana sektora te više puta otvoreno zatraženo od donosioca odluka što hitnije rješavanje prioritetnih problema.
Sektori u okviru kojih djeluje Iniciajtiva Građani za Europu su:
• Ruralni razvoj i poljoprivreda
• Rad i zapošljavanje
• Energija i okoliš
Više informacija:
WEB: www.gradjanizaeuropu.ba
FACEBOOK: https://www.facebook.com/#!/InicijativaGradanikeZaEuropu
drinaZapočela provedba projekta "Mudro korištenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog područja Srbije i BiH"

07.01.2013.

Centar za okolišno održivi razvoj i Unija ekologa UNECO iz Beograda započeli su 1. decembra 2012. relizaciju projekta “Mudro korištenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH”.

Ciljevi projekta su u skladu sa rješavanjem najvećih problema životne sredine u ovoj regiji – jačanje kapaciteta lokalne samouprave u oblasti upravljanja prirodnim resursima, primjene strateških dokumenata i sprovođenja relevantnih zakona, kreiranje strateškog pristupa zaštiti i korištenju prirodnih resursa na lokalnom nivou i unaprjeđenje međusobne saradnje i komunikacije među svim zainteresiranim stranama u regionu, posebno između organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti.

Glavni korisnici projektnih rezultata trebalo bi da budu lokalne vlasti u šest općina prekograničnog regiona – tri u Srbiji (Bogatić, Ljubovija, Mali Zvornik) i tri u BiH (Bijeljina, Zvornik i Bratunac). Uz njih, koristi će imati i sva javna komunalna preduzeća koja se bave šumskim i vodnim resursima kao i organizacije civilnog društva koje rade na teritoriji pomenutih općina.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 256.030,60 EUR, od čega će 83,60% finansirati Evropska Komisija, a 16,4% COOR i UNECO.
Projekt će trajati 24 mjeseca.
Izrađeni promotivni turistički letci za zaštićena područja u Kantonu Sarajevo

U okviru projekta “Turistička promocija zaštićenih prirodnih područja u Kantonu Sarajevo” Centar za okolišno održivi razvoj je pripremio promotivne publikacije za sva tri područja kojima upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja: Spomenik prirode “Vrelo Bosne”, Spomenik prirode “Skakavac” i Zaštićeni pejzaž “Bijambare”. Cilj projekta je promocija prirodnih područja u Kantonu Sarajevo kao turističkih destinacija, putem realizacije različitih promotivnih aktivnosti usmjerenih na trajnu uspostavu ovih područja kao destinacija atraktivnih i poznatih turistima i posjetiocima Sarajeva.
Naime, na osnovu iskustva proisteklog iz brojnih projekata koje je COOR implementirao upravo na ovim područjima uočeno je da je njihova trenutna turistička promocija turistima nedovoljna. Prema najnovijim podacima Turističke zajednice Kantona Sarajevo turisti se u našem gradu zadržavaju u prosjeku 2,1 dan što je svakako nezadovoljavajuće. Zaštićena područja u KS su dobar potencijal za privlačenje turista, ali zbog nedostatka odgovarajuće promocije oni nisu upoznati sa njihovim postojanjem, pa tako ni njihovom ponudom.

Ključni korisnici promotivnog materijala su turistička zajednica i turističke agencije, hoteli, te ugostiteljski objekti u Kantonu Sarajevu.

Promotivni letci se mogu preuzeti sa linka ispod.
Pročitajte više ...
Promotivni letci zaštićenih područja u Kantonu Sarajevo Promotivni letci zaštićenih područja u Kantonu Sarajevo
Evropska sedmica za smanjenje otpada 17. - 25. novembar 2012

EWWR 2012Evropska sedmica za smanjenje otpada je projekt koji je već četiri godine podržan od strane Evropske komisije. Cilj projekta je jačanje svijesti o potrebi smanjenja otpada u evropskim državama, te promocija različitih aktivnosti usmjerenih na smanjenje otpada širom Evrope. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je službeni partner u realizaciji Evropske sedmice za smanjenje otpada (EWWR), a koja će se održati od 17 – 25. novembra 2012. godine.

I BiH će tokom sljedeće sedmice kroz suradnju Ministarstva, drugih nivoa vlasti i nevladinih organizacija organizirati niz aktivnosti usmjerenih na:

• sprečavanje proizvodnje otpada, uključujući i proces ponovne upotrebe ili produženog vijeka trajanja proizvoda;
• smanjenje štetnog djelovanja otpada na okoliš i ljudsko zdravlje;
• smanjenje sadržaja štetnih tvari u materijalima i proizvodima čime će se promovirati održive mjere smanjenja otpada i istaknuti utjecaji potrošnje na okoliš i na klimatske promjene.


NVO „Iskra“ će akcijom „Nađi način da iskoristiš“ omogućiti da se 17. novembra u 12:00 sati u zavodu za zaštitu djece i omladine, kao i prodajom napravljenog nakita i ponjava od recikliranih materijala i stare odjeće na području Starog grada u ulici Kundurdžiluk, prezentiraju načini bolje upotrebe čime se produžava život proizvoda i bačenog otpada.

Akciju „Izazovi smanjenja otpada – problemi i rješenja“ implementira NVO „EkoPro“ zajedno sa NVO „Eko Tim“. Akcija „5R: smanji, upotrebi ponovo, recikliraj, obnovi, poštuj“ (reduce, reuse, recycle, renew, respect) održat će se 20. novembra u 09:00 sati OŠ Aleksa Šantić i u 12:00 sati u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju, te 21. novembra u Osmoj osnovnoj školi Amer Ćenanović na Butmiru u 10:00 sati. Što se tiče aktivnosti info stolova za ponedjeljak isti će biti postavljeni u periodu od 11:00-13:00 na slijedećim lokalcijama: BBI Centar; tržni centar Merkur OTOKA; tržni centar SARA, Ilidža.


NVO „Iskra znanja“ sa akcijom „Učini ga novim“ će 19. i 25. novembra pokazati kako se smanjuje višak otpada i objasniti metode za duži život proizvoda i manje otpada. Ova akcija je primjenljiva u svrhu edukacije djece / školaraca o sprečavanju nastanka otpada gdje će oko 100 učenika iz OŠ Grbavica 1, OŠ Kovačići i OŠ Čengic Vila 1 imati priliku da učestvuje u akcijama redukcije otpada i prikupljanju materijala kojeg će kasnije zajedno sa nastavnicima fizike, hemije i biologije iskoristiti u svrhe školskog pribora.

NVO „Genofond“ će 20. novembra u 10:30 prezentirati količinu skupljenog otpada koji se tokom protekla tri mjeseca svakodnevno skupljao od strane zaposlenika Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB). Taj prikupljeni otpad će određene škole moći iskoristiti u kreativne svrhe.

Kampanjom „Zeleno poslovanje“ i akcijom „Za ljepši i čistiji grad“, NVO „Mladi za mlade“ će 22. novembra prezentirati već urađenu prevenciju i redukciju otpada na radnim mjestima u četiri kompanije sa područja Općina Novi Grad i Novo Sarajevo. Firmama: MHS doo, Mega3 i Netlab su pripremili prizanja za EKOLOŠKI OSVJEŠTENU FIRMU koje će uručiti nakon završenog projekta.

NVO Altteatar "Clovnologija" će se održati 20.11. u Franjevačkom međunarodnom studentskom centru na adresi Zagrebačka br 18, i to sa početkom u 18.00h. Ova predstava naglašava problem neadekvatnog odlaganja otpada, te se poseban akcent stavlja na prevenciju nastanka otpada. Također sama po sebi predstavlja novi vid komunikacije i podizanja svijesti kod svih uzrasta građana.

NVO BNL će 24. novembra u 12:30 ispred BBI centra organizovati kviz o održivosti, reciklaži i prevenciji otpada sa nagradama za najbolje učesnike. Kviz je osmišljen kao sistem igre koji paralelno služi i u edukativne svrhe i lako je prihvatljiv kod svih uzrasta.

Više informacija o Evropskoj sedmici za smanjenje otpada (EWWR) može se saznati na http://www.ewwr.eu/.

Eko-zastavaOŠ “Nafija Sarajlić” proglašena eko-školom Općine Centar

17.10.2012.

Nakon provedenog pilot programa međunarodnih "Eko škola", u okviru projekta "Eko škole Općine Centar" Osnovna škola "Nafija Sarajlić" je treća po redu osnovna škola koja je proglašena "Eko školom Općine Centar". Tim povodom je 16. oktobra 2012. godine u prostorijama škole "Nafija Sarajlić" održana završna manifestacija na kojoj je ova škola dobila zastavu eko-škole i certifikat. Na manifestaciji je upriličena prezentacija ekoloških aktivnosti škole, izložba učeničkih radova urađenih u toku trajanja projekta, horski nastup i igrokazi te dodjela nagrada školi i učenicima čiji radovi su odabrani za eko-himnu i eko-slogan škole.

Predstavnica Centra za okolišno održivi razvoj (COOR) je direktoru OŠ „Nafija Sarajlić” Zijadu Numiću uručila certifikat i eko-zastavu. Zastavu su zajednički kreirali predstavnici Općine Centar i COOR-a.

U projektu su učestvovali članovi ekološke ali i drugih sekcija - likovne, literarne, tehničke. Osim učenika, i njihovi roditelji su dali svoj doprinos u realizaciji pojedinih aktivnosti u toku trajanja projekta.

Projekt je realizovan u sedam koraka - od osnivanja eko odbora, ocjene stanja okoliša, preko izložbi do usvajanja eko-kodeksa - koje je trebalo učiniti da bi ova škola dobila titulu "Eko-škole". Prethodne dvije osnovne škole koje su proglašene “Eko-školom” Općine Centar su OŠ "Hasan Kaimija" i OŠ “Safvet-beg Bašagić”.

Program međunarodnih "Eko-škola" je projekt kojeg implementira COOR, uz podršku Općine Centar, a ima za cilj podizanje svijesti o očuvanju okoliša i životne sredine u obrazovnim institucijama.
UstikolinaSaopštenje za medije Završna manifestacija projekta „EKO-ŠKOLA USTIKOLINA” - obrazovanje o okolišu za ublažavanje klimatskih promjena

04.10.2012. U okviru projekta „EKO-ŠKOLA USTIKOLINA“ – obrazovanje o okolišu za ublažavanje klimatskih promjena” dana 04.10.2012. godine u prostorijama osnovne škole „Ustikolina“, nakon uspješno provedenog pilot programa Eko-škola, održana je završna manifestacija projekta, na kojoj su dodijeljene zastave, nagrade i certifikati za uspješnu realizaciju projekta.

Na završnoj manifestaciji obratili su se načelnik Općine Foča-Ustikolina, gospodin Zijad Kunovac, predsjednik Centra za okolišno održivi razvoj (COOR), Sarajevo, gospodin Tarik Kupusović, predstavnik MDGF programa, gospođa Slađana Bundalo i savjetnik Federalnog Ministra prostornog uređenja, gospodin Sakib Halilović.

Učenici i nastavnici OŠ „Ustikolina“ predstavili su aktivnosti koje su realizirali tokom provedbe projekta, uz prigodan program, kao i uz posebne zahvale realizatoru i finansijerima projekta zbog činjenice da je ovo prva eko-škola na području Bosansko-Podrinjskog kantona.
Po završetku programa uslijedio je svečani čin dodjele certifikata, postavljanje table sa informacijama o projektu, kao uručivanje i podizanja zastave koju je na jarbol u školskom dvorištu podigao je načelnik općine Ustikolina Zijad Kunovac.

Cilj programa Eko-škole je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u svakodnevni život učenika, te nastavnog i vannastavnog osoblja škole. Projekt se realizirao po međunarodnim smjernicama i kao pilot-program, a prilagođen je Nastavnom planu i programu BiH.
Jedan od specifičnih ciljeva projekta bio je i povećanje energetske efikasnosti u školi, što se postiglo zamjenom prozora, izradom fasade, postavljanjem termoizolacije grijnih cijevi i tavanskog prostora kao i ugradnjom trakastih zavjesa.

Projekat je sprovelo Udruženje građana Centar za okolišno održivi razvoj (COOR), Sarajevo, u saradnji sa općinom Foča-Ustikolina, a finansiran je sredstvima Vlade Kraljevine Španije i Općine Foča–Ustikolina, dok je dio novca obezbijeđen i od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
Ukupna vrijednost finansijskih sredstava uloženih u okviru projekta je oko 125.000,00KM.
Projekat je realizovan u sklopu UN-ovog programa Očuvanje okoliša i klimatske promjene.


UN-ov program Očuvanje okoliša i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH“ je trogodišnji program koji zajednički provodi pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstvom okoliša i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, opštinama, te organizacijama civilnog društva. Program se finansira sredstvima španskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F).

PROJEKT „ZAJEDNIČKA AKCIJA ZA „OZELENJAVANJE“ INDUSTRIJE KOJI FINANSIRA EU ORGANIZIRA JAVNU KAMPANJU "PRUŽIMO PODRŠKU PRIMJENI OKOLINSKIH DOZVOLA!“ SA KONFERENCIJOM ZA NOVINARE

12.06.2012.
U okviru projekta pod nazivom „Zajednička akcija za „ozelenjavanje“ industrije, koji finansira Evropska unija sredstvima iz Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA 2008), a koji implementiraju nevladine organizacije Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) i Inicijativa i civilna akcija (ICVA) iz Sarajeva u suradnji sa 10 odabranih NVO-a iz svakog kantona/županije, pozivamo sve predstavnike sredstava informiranja da proprate konferenciju za novinare i javnu kampanju kao završni događaj projekta koji će biti održani u Privrednoj komori FBiH (press konferencija) 14. juna 2012 u 11h, te od 12h - 14h, ispred BBI centra (javna kampanja).
Početak realizacije projekta “Eko-škole u Općini Centar“

04.05.2012.
U Osnovnoj školi „Nafija Sarajlić“ na području Općine Centar započela je realizacija projekta“Eko-škole Općine Centar“.
Projekat finansira Općina Centar, a realizirat će se u periodu mart-oktobar 2012. godine.
Eko-škola je međunarodni program ugradnje odgoja i obrazovanja za okoliš u obrazovnim institucijama, od najranijeg uzrasta do visokoškolskih institucija. U odabranoj školi sa područja Općine Centar bit će korištena metoda koja je uobičajena za ovaj program i koja se sastoji se od 7 koraka koje škola treba proći u smjeru dobivanja zvanja Eko-škola.
Sa ciljem upoznavanja sa projektom proteklih dana održan je sastanak sa direktorom škole, prezentacija projekta u školi, kao i prvi sastanak eko-odbora. Trenutno se radi na pripremi programa mjera i uspostavi eko-patrola.
Završna manifestacija projekta

Završna manifestacija projekta «Jačanje kapaciteta za upravljanje područjima od izuzetne prirodne vrijednosti» će se održati u ponedjeljak 23. aprila 2012. u 14:00 sati, na području Spomenika prirode Vrelo Bosne (dječje igralište). Projekt koji je u Bosni i Hercegovini implementirao Centar za okolišno održivi razvoj (COOR), financirala je Evropska komisija kroz IPA program regionalne suradnje, te sufinanciralo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

Aktivnosti projekta su bile usmjerene na održivo upravljanje zaštićenim područjem Spomenika prirode Vrelo Bosne. Cilj projekta je bio ojačati kapacitete upravljača zaštićenim područjem i uključivanje lokalnog stanovništva u razvoj održivog turizma na tom području.

Na završnoj manifestaciji će biti prezentirani lokalni proizvodi izrađeni od strane stanovništva iz Mjesnih zajednica koje gravitiraju ovom području. Ovi proizvodi će u budućnosti služiti za promociju i obogatiti turističku ponudu Spomenika prirode Vrelo Bosne.

Manifestacija će se održati u okviru programa kojim Javna ustanova za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo obilježava Dan Planete Zemlje. U programu obilježavanja će sudjelovati i osnovne škole sa područja Kantona Sarajevo.
STUDIJSKA POSJETA ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM PODRUČJIMA KANTONA SARAJEVO

U okviru projekta “Razvoj održivih praksi za zaštitu, promociju i upravljanje prirodnim resursima“ organizirana je studijska posjeta za učesnike na projektu koja je realizirana na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo u periodu od 16.04.-19.04.2012.Učesnici posjete bili su partneri iz Crne Gore, predstavnici Opštine Pljevlja i Turističke organizacije Pljevlja, kojima su domaćini bili predstavnici Centra za okolišno održivi razvoj (COOR), partnera na projektu iz Bosne i Hercegovine, te zaposlenici Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja. Projekat se u Bosni i Hercegovini odnosi na područja Skakavca, Bijambara i Vrela Bosne, a u Crnoj Gori na područje planine Ljubišnja.

U okviru posjete učesnici su bili u prilici da se upoznaju sa zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo, načinima upravljanja i aktivnostima u ovim područjima. Radni tim projekta iz Slovenije predstavio je učesnicima svoja iskustva na ovom i sličnim područjima, te mogućnosti za lokalno stanovništvo kada je pitanju razvoj eko-turizma i sličnih aktivnosti prihvatljivih za zaštićena područja.

Glavni cilj projekta predstavlja doprinos zaštiti, promoviranju i unaprijeđeniju efikasnog upravljanja područjima od izuzetne prirodne vrijednosti sa ciljem razvoja turizma i drugih alternativnih ekonomskih aktivnosti u svrhu očuvanja prirodnih resursa.

Projekat financira Evropska unija sredstvima iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2008), a sufinancijer projekta je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.

SASTANAK „LICEM U LICE“ IZMEĐU INDUSTRIJE, VLADINOG I NEVLADINOG SEKTORA U ZAPADNO HERCEGOVAČKOJ ŽUPANIJI u okviru projekta Evropske unije: “ZAJEDNIČKA AKCIJA ZA «OZELENJAVANJE» INDUSTRIJE”


29.03.2012.Dana 30.03.2012. godine planiran je jedan od direktnih sastanaka pod nazivom „licem u lice“ između predstavnika nadležnog ministarstva za izdavanje okolišnih dozvola, predstavnika industrija i nevladinog sektora u Širokom brijegu. Na sastanku će biti prisutni predstavnici pogona i postrojenja sa okolišnom dozvolom izdatom na kantonalnom nivou, kao i predstavnici nevladinih organizacija (COOR, ICVA i Društvo za zaštitu okoliša i kulturno-povijesnog nasljeđa Zapadna Hercegovina iz Širokog brijega). Predstavnici industrija će imati priliku da postave pitanja vezana za okolišnu dozvolu, te pitanja vezana za prevenciju i smanjenje zagađivanja.
SASTANAK „LICEM U LICE“ IZMEĐU INDUSTRIJE, VLADINOG I NEVLADINOG SEKTORA U SARAJEVSKOM KANTONU u okviru projekta Evropske unije: “ZAJEDNIČKA AKCIJA ZA «OZELENJAVANJE» INDUSTRIJE”

20.03.2012.
Dana 23.03.2012. godine planiran je jedan od direktnih sastanaka pod nazivom „licem u lice“ između predstavnika nadležnog ministarstva za izdavanje okolišnih dozvola, predstavnika industrija i nevladinog sektora u Sarajevu. Na sastanku će biti prisutni predstavnici pogona i postrojenja sa okolišnom dozvolom izdatom na kantonalnom nivou, kao i predstavnici nevladinih organizacija (COOR, ICVA i Ekotim iz Sarajeva). Predstavnici industrija će imati priliku da postave pitanja u vezi ispunjavanja uvjeta iz okolišnih dozvola, načina zbrinjavanja različitih vrsta otpada, obaveznog monitoringa emisija i drugih važnih pitanja vezanih za prevenciju i smanjenje zagađivanja.
Federalni sastanakUSPJEŠNO USPOSTAVLJENO PARTNERSTVO IZMEĐU VLADINOG I NEVLADINOG SEKTORA U OKVIRU DIREKTNOG SASTANKA „ LICEM U LICE“ NA FEDERALNOM NIVOU

15.03.2012.
Direktni sastanak između predstavnika vladinog sektora (Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH i Uprave za inspekcijske poslove FBiH), nevladinog sektora i predstavnika 12 industrija koje imaju izdatu okolišnu dozvolu na Federalnom nivou uspješno održan 14.03.2012. u prostorijama Centra za okolišno održivi razvoj (COOR) u Sarajevu. Sastanak je poslužio u svrhu analize „problem-uzrok“ monitoringa industrijske aktivnosti i zagađivača.
Aktivnost na uspostavi partnerstva između vladinog i nevladinog sektora i predstavnika industrija koje su predmet monitoringa usklađenosti sa uvjetima iz okolinske dozvole izvršila je „Watchdog“ grupa odabranih organizacija civilnog društva iz svih 10 kantona u FBiH koje bi trebale postati vladini partneri u rješavanju problema industrijskog zagađenja. Ovom sastanku su prethodili sastanci na kantonalnom/županijskom nivou.
DIREKTNI SASTANAK „ LICEM U LICE“ NA FEDERALNOM NIVOU u okviru projekta Evropske unije: “ZAJEDNIČKA AKCIJA ZA «OZELENJAVANJE» INDUSTRIJE”


12.03.2012.
Direktni sastanak između predstavnika Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH i Uprave za inspekcijske poslove FBiH, te predstavnika industrija će se održati 14.03.2012. sa početkom u 11.30 časova u prostorijama Centra za okolišno održivi razvoj (COOR), Stjepana Tomića 1, sala br. 409, Sarajevo. Sastanak se organizira u svrhu analize „problem-uzrok“ monitoringa industrijske aktivnosti i zagađivača.
Sastanak se realizira u okviru aktivnosti na uspostavi partnerstva između vladinog i nevladinog sektora i predstavnika industrija. Na sastanku će učestvovati industrije koje imaju izdatu okolinsku dozvolu na nivou Federacije BiH i koje su predmet monitoringa usklađenosti sa uvjetima iz okolinske dozvole. Monitoring vrši „Watchdog“ grupa odabranih organizacija civilnog društva iz svih 10 kantona u FBiH koje bi trebale postati vladini partneri u rješavanju problema industrijskog zagađenja. Ovom sastanku su prethodili sastanci na kantonalnom/županijskom nivou.
Projektom se pruža doprinos efektivnoj implementaciji EU Direktive o integralnoj prevenciji i kontroli zagađivanja (IPPC) u Bosni i Hercegovini.
DIREKTNI SASTANCI „LICEM U LICE“ IZMEĐU INDUSTRIJE, MINISTARSTVA I INSPEKCIJE, TE NEVLADINOG SEKTORA U ZENIČKO DOBOJSKOM I SREDNJE BOSANSKOM KANTONU U OKVIRU PROJEKTA “ZAJEDNIČKA AKCIJA ZA «OZELENJAVANJE» INDUSTRIJE”

05.03.2012.

Direktni sastanci „licem u lice“ će se održati u utorak 06.03.2012. u prostorijama Uprave za inspekcijske poslove Ze-Do kantona, ul. Kučukovići br.2 u Zenici sa početkom u 11.00 časova uz prisustvo članova U.G. UPIP Žepče, COOR-a i ICVA-e iz Sarajeva, te predstavnika industrija za koje se radi monitoring u okviru projekta, a koje imaju izdatu okolinsku dozvolu na kantonalnom nivou, kao i predstavnika kantonalnog ministarstva i kantonalne uprave za inspekcije.
U Srednje-bosanskom kantonu, direktni sastanak „licem u lice“ će se održati u srijedu 07.03.2012. u prostorijama sale za sastanke Ministarstva prostornog uređenja, obnove i povratka u Travniku sa početkom u 11.00 časova uz prisustvo predstavnika industrija, ministarstva, inspekcije, te U.G. Eko element iz Bugojna, te COOR-a i ICVA-e iz Sarajeva.

DIREKTNI SASTANCI „LICEM U LICE“ IZMEĐU INDUSTRIJE, MINISTARSTVA I INSPEKCIJE, TE NEVLADINOG SEKTORA U TUZLANSKOM I POSAVSKOM KANTONU U OKVIRU PROJEKTA “ZAJEDNIČKA AKCIJA ZA «OZELENJAVANJE» INDUSTRIJE”

21.02.2012.
Direktni sastanci „licem u lice“ će se održati u četvrtak 23.02.2012. u prostorijama Privredne komore Tuzlanskog kantona, Trg slobode bb, u Tuzli sa početkom u 12.00 časova uz prisustvo članova U.G. Društvo za istraživanje i razvoj Tuzla, COOR-a, ICVA-e, te predstavnika industrija za koje se radi monitoring u okviru projekta, a koje imaju izdatu okolinsku dozvolu na kantonalnom nivou, te predstavnika kantonalnog ministarstva i kantonalne uprave za inspekcije.

Također u Posavskom kantonu, direktni sastanak „licem u lice“ će se održati u srijedu 29.02.2012. u prostorijama Vlade Posavske županije, sala za sastanke Ministarstva prometa, veza, turizma i zaštite okoliša u Odžaku sa početkom u 13 časova uz prisustvo predstavnika industrija, ministarstva, inspekcije, te U.G. Eko razvoj iz Gradačca, te COOR-a i ICVA-e.

Cilj sastanaka je uspostava platforme za dijalog između kantonalnih ministarstava nadležnih za izdavanje okolinske dozvole, inspekcije za nadzor provođenja uvjeta iz dozvole, te industrija odabranih za provođenje monitoringa usklađenosti sa okolinskom dozovolom koji sprovode izabrane NVO u okviru projekta, te zajednički osvrt na probleme i pronalaženje rješenja sa ciljem što uspješnije implementacije Zakona o zaštiti okoliša.

Završen projekat „Eko-škole Općine Novi Grad“

29.12.2011.

Nakon uspješno provedenog pilot programa "Eko-škola", koji je u okviru projekta "Eko-škole Općine Novi Grad" trajao četiri mjeseca, učenici i nastavno osoblje OŠ "Hasan Kaimija" su 28. decembra 2011. godine dobili zastavu eko-škole i certifikat, čime je ova škola postala još jedna ekološka škola sa područja Općine Novi Grad.
Tim povodom je u školi održana završna manifestacija, gdje su prezentirane aktivnosti koje su u školi realizirane, direktoru OŠ "Osman Nuri Hadžić", gosp. Narcisu Polimcu uručen je certifikat i eko-zastava.
Učenici su za ovu priliku izveli prigodan program kojim su iskazali svoje opredjeljenje za čuvanje i zaštitu okoliša.

Završna konferencija u okviru projekta "Sava Navigo"

19.12.2011.

Završna konferencija u okviru projekta SAVA NAVIGO – Razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi i promocija regije Posavina održati će se 21.12.2011. sa početkom u 11:00 h u Hotelu „Panonija“ u Sisku, Republika Hrvatska.
Ovaj događaj bit će prilika da se svi uzvanici upoznaju s rezultatima „Sava Navigo“ projekta, a također i da dobiju promotivne materijale izrađene u okviru istog. Naime, u okviru projekta izrađeni su Atlas turističkih nautičkih karata rijeke Save, turističke karte, brošure te spotovi kojima se promovira regija Posavina, a koji će tokom ove konferencije svim prisutnim biti podijeljeni.
Za sve detaljnije informacije te ukoliko ste zainteresirani prisustvovati konferenciji možete se obratiti na kontakt telefon +385 1 631 44 46 ili e-mail: tusek@crup.hr (kontakt osoba Marina Tušek).

NAJAVA ČETVRTOG EVALUACIJSKOG SASTANKA U OKVIRU IPA PROJEKTA „ZAJEDNIČKA AKCIJA ZA „OZELJENJAVANJE“ INDUSTRIJE

15.12.2011

Četvrti evaluacijski sastanak u okviru IPA projekta „Zajednička akcija za «ozelenjavanje» industrije” će se održati 22.12.2011. godine, u prostorijama Centra za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Stjepana Tomića 1, sala “Krš”, sa početkom u 11.30 časova.
Voditelj projekta i članovi COOR-a će na sastanku evaluirati progres aktivnosti na osnovu informacija o realiziranom u prethodnom mjesecu od strane predstavnika odabranih NVO-a, koje učestvuju na projektu. U skladu sa planiranim projektnim aktivnostima, evaluacijski sastanci organiziraju se sa ciljem kontinuiranog praćenja progresa aktivnosti i kontrole kvaliteta cjelokupnog projekta.
OKRUGLI STOL “ZAJEDNIČKA AKCIJA ZA «OZELENJAVANJE» INDUSTRIJE”

Okrugli stol će se održati 23.11.2011. u prostorijama Centra za okolišno održivi razvoj (COOR), Sarajevo, Stjepana Tomića 1, sala br. 409, sa početkom u 11.00 časova.

Okrugli sto se organizira u okviru aktivnosti na uspostavi partnerstva između vladinog i nevladinog sektora u Federaciji BiH sa ciljem efektivne implementacije EU Direktive o integralnoj prevenciji i kontroli zagađivanja (IPPC) u BiH, što je ujedno i opšti cilj projekta. Okrugli stol je prilika za razmjenu informacija između vladinog i nevladinog sektora u oblasti izdavanja okolinskih dozvola i inspekcijskog nadzora dozvola na svim nivoima, kako bi se identificirali problemi i ponudila rješenja za industrijsko zagađenje u FBiH.
U okviru projekta formirana je „Watchdog“ grupa odabranih organizacija civilnog društva iz svih 10 kantona u FBiH koje bi trebale postati vladini partneri u rješavanju problema industrijskog zagađenja. Na okrugli stol su pozvani predstavnici federalnog i kantonalnih/županijskih ministarstava nadležnih za okoliš, kao i uprava za inspekcijske poslove.
Nakon višemjesečnog rada odabrani suveniri Vrela Bosne

16.11.2011.U okviru projekta „Jačanje kapaciteta za upravljanje područjima od izvanredne prirodne vrijednosti“, a u saradnji sa lokalnim stanovništvom Vrela Bosne, realiziran je niz aktivnosti sa ciljem izrade lokalnih proizvoda koji su izradili stanovnici zaštićenog područja Vrelo Bosne.

Aktivnost je pokrenuta kako bi se podstaklo poduzetništvo lokalnog stanovništva u sektoru turizma, te stvorila ponuda lokalnih proizvoda za turiste.

Proces izrade je uključivao obuku za izradu predmeta od drveta, vune i slično, osiguravanje materijala za izradu predmeta, te stručni nadzor.

Konačan odabir lokalnih proizvoda izvršen je u u prostorijama Centra za okolišno održivi razvoj Sarajevo 11. novembra 2011. godine. Odabir je izvršen u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Javnom ustanovom za Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo.

Slike odabranih proizvoda sa Vrela Bosne možete vidjeti u galeriji slika.

Novosti na projektu “Razvoj održivih praksi za zaštitu, promociju i upravljanje prirodnim resursima“

20.10.2011.
U okviru projekta “Razvoj održivih praksi za zaštitu, promociju i upravljanje prirodnim resursima“ organizira se program obuke za zaposlene u Kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja koji će se održati u ponedjeljak 24.10.2011. godine u eko kući „Borin do“, Sarajevo, Vučija Luka.
Narednog dana na istoj lokaciji održati će radni sastanak sa predstavnicima lokalne zajednice koji se organizira sa ciljem razmatranja mogućnosti razvoja eko turizma i drugih pratećih djelatnosti na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo. Sastanku će, pored lokalnog stanovništva, prisustvovati radni tim projekta iz Slovenije koji će izložiti svoja iskustva na ovom i sličnim područjima, kao i predstavnici lokalnih organizacija koje trenutno razvijaju svoje turističke proizvode na zaštićenom području Skakavca.
Sastanak, kao i program obuke, se organizira u suradnji sa Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja koja upravlja ovim područjima i aktivno je uključena u realizaciju svih projektnih aktivnosti.
Treći evaluacijski sastanak u okviru projekta “Zajednička akcija za "ozelenjavanje" industrije”

Treći evaluacijski sastanak u okviru projekta “Zajednička akcija za "ozelenjavanje" industrije” će se održati u četvrtak 20.10.2011. godine u prostorijama Centra za okolišno održivi razvoj Sarajevo, sa početkom u 13.30 časova.

U skladu sa planiranim projektnim aktivnostima, ovo je treći u nizu evaluacijskih sastanaka koji se organiziraju sa ciljem praćenja progresa aktivnosti i kontrole kvaliteta cjelokupnog projekta.
Predstavnici NVO-a će prezentirati izvještaje o realizaciji aktivnosti u proteklom mjesecu.
Na sastanku će biti razmotren i prijedlog prvog nacrta sadržaja Izvještaja o monitoringu na bazi dosadašnjih aktivnosti, iskustava, te ključnih zapažanja NVO-a vezanih za realizaciju aktivnosti i saradnju sa nadležnim ministarstvima, inspekcijom i industrijom.
Sastanak će biti prilika i za dogovor o predstojećem okruglom stolu koji će se održati u novembru.

II evaluacijski sastanakDrugi evaluacijski sastanak u okviru projekta “Zajednička akcija za "ozelenjavanje" industrije”

23.9.2011.
Drugom evaluacijskom sastanku koji je održan 22.09.2011. osim partnera na projektu, COOR-a i ICVA-e, prisustvovali su predstavnici sljedećih NVO-a: DIR Tuzla, EKORAZVOJ Gradačac, UPIP Žepče, EKO-MOST Mostar, EKO –ZH Široki Brijeg, CGS Livno, EKUS Bihać, EKO-ELEMENT Bugojno, EKOTIM Sarajevo i ICEM Rudo.
Nevladine organizacije koje su odabrane za praćenje/monitoring industrijskih aktivnosti u proteklom periodu pripremale su listu industrija u svom kantonu i to onih:
(I) koje su dobile okolinsku dozvolu,
(II) koje su u postupku dobivanja dozvole i
(III) koje trebaju dozvolu ali još nisu ušle u postupak kod nadležnih tijela.
Na osnovu ove liste odabrati će se industrije za monitoring, te pripremiti izvještaj o provedenom monitoringu. Odabrane NVO-e angažirale su se u prethodnom periodu i na dobivanju pisama podrške za obavljanje monitoringa od strane nadležnih ministarstva okoliša i inspekcija. Na sastanku je dogovoreno učešće predstavnika NVO-a na okruglom stolu koji će se u mjesecu oktobru realizirati u okviru IPPC SAFAGE projekta.
Drugi evaluacijski sastanak u okviru projekta “Zajednička akcija za "ozelenjavanje" industrije”

21.09.2011.
Drugi evaluacijski sastanak u okviru projekta “Zajednička akcija za "ozelenjavanje" industrije” će se održati 22.09.2011. godine u prostorijama Centra za okolišno održivi razvoj Sarajevo, sa početkom u 13.00 časova.
U skladu sa planiranim projektnim aktivnostima, ovo je drugi u nizu evaluacijskih sastanaka koji se organiziraju svaka dva mjeseca u cilju praćenja progresa aktivnosti i kontrole kvaliteta cjelokupnog projekta.
Voditelj projekta će evaluirati napredak projekta na osnovu prezentacija predstavnika odabranih NVO-a o realizaciji projekta u prethodna dva mjeseca.
Na sastanku će biti utvrđena i konačna lista industrija iz svakog kantona za praćenje/monitoring industrijskih aktivnosti.
Facebook stranica projekta „Sava Navigo“

12.09.2011.
U okviru projekta Sava Navigo izrađena je Facebook stranica projekta koja je dostupna na poveznici:

https://www.facebook.com/pages/Sava-Navigo/244275338926374?sk=info

Pozivamo sve zainteresirane da posjete ovu stranicu i uživaju u prizorima Posavine sa hrvatske i BiH strane.
I evaluacijski sastanak u okviru projekta „Zajednička akcija za ozelenjavanje industrije“

04.08.2011.


U prostorijama Centra za okolišno održivi razvoj Sarajevo (COOR) dana 28.07.2011. godine, održan je I evaluacijski sastanak u okviru projekta „Joint Action for Green Industry – Zajednička akcija za „ozelenjavanje“ industrije“. U skladu planiranim projektnim aktivnostima, ovo je prvi u nizu evaluacijskih sastanaka koji će biti organizirani svaka dva mjeseca, a u cilju kontroliranja kvaliteta projekta. Sastanku su prisustvovali članovi COOR-a, ICVA-e – partnera na projektu, te predstavnici 10 odabranih NVO-a (po jedna iz svakog kantona, koje će vršiti monitoring rada industrija u svom kantonu) koji su prezentirali do sada realizirane aktivnosti na projektu. Odabrane NVO su u proteklom periodu organizirale i održale prve sastanke sa nadležnim kantonalnim ministarstvima zaštite okoliša/kantonalnim inspektorima za okoliš u svojim kantonima.
EWWR-logoSudjelovanje COOR-a u Evropskoj sedmici za smanjenje otpada (EWWR)


Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) organizator je aktivnosti na realizaciji Evropske sedmice za smanjenje otpada (EWWR) koja će se održati od 19. - 27. novembra 2011. godine.
Službeni partner je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo. Bosna i Hercegovina se tako, putem Kantona Sarajevo, priključila mreži evropskih država koje već tradicionalno različitim aktivnostima djeluju na smanjenju otpada. Evropska sedmica za smanjenje otpada je projekat koji je već tri godine podržan od strane Evropske komisije sa ciljem:

• Jačanja svijesti o potrebi smanjenja otpada u evropskim državama.
• Promocije različitih aktivnosti usmjerenih na smanjenje otpada širom Evrope kako bi se postigla trajna promjena svijesti stanovništva.

Aktivnosti su usmjerene na:
• Sprječavanje proizvodnje otpada, uključujući i proces ponovne upotrebe ili produženog vijeka trajanja proizvoda.
• Smanjenje štetnog djelovanja otpada na okoliš i ljudsko zdravlje, kao i sadržaja štetnih tvari u materijalima i proizvodima.


Više informacija o EWWR na www.ewwr.euRadionica Sava Navigo GradiskaU okviru projekta „SAVA NAVIGO“ održane dvije radionice

19.07.2011.

U protekle dvije sedmice, u okviru projekta „SAVA NAVIGO“ održane su dvije radionice.
Prva radionica, na kojoj je prezentiran „Nacrt Studije prekograničnih procedura za turistička plovila“, održana je 06.07.2011. godine, u Novoj Gradiški, a istoj su prisustvovali predstavnici različitih nadležnih institucija kako iz Republike Hrvatske, tako i iz Bosne i Hercegovine. Učesnici radionice aktivno su sudjelovali te dali svoje komentare na Nacrt navedene Studije, kao i prijedloge za pojednostavljenje procedura. Radionica se stoga pokazala vrlo uspješnom, što će doprinijeti i boljoj kvaliteti same Studije, kada njen finalni nacrt bude završen.

Odmah naredne sedmice, u okviru istog projekta održana je još jedna radionica, na kojoj je prezentiran „Nacrt Studije turističke ponude Posavine“. Radionica je održana 15.07.2011. godine, u Kulturnom centru Gradiška, BiH. Ovaj Nacrt rezultat je obilaska terena i brojnih sastanaka sa turističkim organizacijama, zajednicama, i predstavnicima lokalne zajednice u projektnom području, te prikupljanja različitih materijala i podataka od istih. Cilj ove Studije je da se na jednom mjestu prikaže šta sve Posavina trenutno ima da ponudi turistima, kako sa hrvatske, tako i sa bosanskohercegovačke strane, kao i koji su to turistički potencijali ove regije. Rezultati Studije pokazuju da u Posavini, posebno u njenom bosanskohercegovačkom dijelu, postoje značajni potencijali za razvoj turizma, koji nisu iskorišteni na adekvatan način. Kroz razvoj i iskorištavanje ovih potencijala, moglo bi se značajno doprinijeti ekonomskom razvoju ove regije, čime bi se doprinijelo boljem kvalitetu života njenih stanovnika.

Ovoj radionici su također prisustvovali i predstavnici projekta, „VIOR“ – Vinkovci and Orašje Heritage Tourism Project, koji je također dobio podršku Evropske unije kroz IPA prekogranični program Hrvatska – BiH. Ovaj projekat također ima za cilj promociju i unaprjeđenje turizma, te je ova radionica iskorištena kao prilika da se turističke zajednice i organizacije upoznaju i sa ovim projektom i njegovim ciljevima, te posebno sa „ABONOSOM“, crnim hrastom koji se javlja ispod hiljade godina starih naplavina duž obale Save, koji je jedan od najvažnijih i najinteresantnijih turističkih atrakcija regije.
Započela aktivnost uspostavljanja parnerstva sa vladinim institucijama

19.07.2011. godine
Uspostavljanje partnerstva između OCD-a i vladinih institucija u zajedničkom rješavanju problema industrijskog zagađenja započelo je 20.06.2011. godine sastancima u Tuzli i Orašju. Nakon toga uslijedili su sastanci u centrima preostalih kantona u FBiH, odnosno Bihaću, Goraždu, Livnu, Mostaru, Posušju, Travniku, Sarajevu i Zenici. Na sastancima je prezentiran koncept partnerstva i diskutovano je o načinima saradnje. Osim sastanaka sa kantonalnim ministarstvim okoliša/okolice, projektni partneri, COOR i ICVA, održali su sastanke sa predstavnicima Federalnog ministarstva okoliša i inspekcije.
Prezentacija Nacrta Studije prekograničnih procedura za turistička plovila

04.07.2011.

Dana 06.07.2011. sa početkom u 11:00 h u Hotelu „Kralj Tomislav“, Nova Gradiška, Hrvatska, održat će se radionica na kojoj će biti prezentiran „NACRT STUDIJE PREKOGRANIČNIH PROCEDURA ZA TURISTIČKA PLOVILA“, a u okviru projekta SAVA NAVIGO – Razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi i promocija regije Posavina, koji se implementira uz finansijsku podršku Evropske unije, a u okviru IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina.

Jedan od ciljeva „SAVA NAVIGO“ projekta je analiza prekograničnih procedura za turistička plovila, te je cilj ove radionice da se sa zainteresiranim stranama prodiskutira o glavnim zaključcima gore navedene Studije, te dobiju komentari i preporuke za poboljšanja, koje će zatim biti ugrađene u finalnu verziju iste. Sudionici ove radionice bit će predstavnici nadležnih institucija (lučkih kapetanija, granične policije, nadležnih ministarstava itd.) kako iz Hrvatske, tako i iz Bosne i Hercegovine.

Projekat implementiraju Centar za razvoj unutarnje plovidbe (CRUP) iz Hrvatske u suradnji sa Centrom za okolišno održivi razvoj (COOR) iz Bosne i Hercegovine.

Sveobuhvatni cilj projekta je pružiti podršku zajedničkom razvoju turističke ponude Hrvatske i BiH kroz stvaranje temelja za razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi i promociji same regije Posavina. U okviru projekta, osim gore navedene Studije prekograničnih procedura za turistička plovila, bit će izrađene i turističko-navigacijske karte za rijeku Savu, Studija turističke ponude Posavine te promotivni CD i karte. Projektom će se osigurati i temelji za sigurnu plovidbu na rijeci Savi i pojednostavljenje prekograničnih procedura za turistička plovila.
Teorijska obuka organizacija civilnog društva (OCD)
nastavak
I zajednički sastanak odabranih OCD-a iz 10 kantonaOdržan 1. zajednički sastanak 10 odabranih OCD-a
nastavak
1. sastanak 10 OCD-a i zvanično formiranje „Watchdog“ grupe ili grupe za nadzor ponašanja industrija

26.4.2011

Prvi sastanak 10 odabranih OCD-a održat će se 27.04.2011. godine u 11.00 sati u prostorijama Centra za okolišno održivi razvoj, Stjepana Tomića 1a, Sarajevo. Na ovom sastanku će se zvanično formirati „Watchdog“ grupa ili grupa za nadzor ponašanja industrija u odnosu na provedbu zakona o zaštiti okoliša. Projektni partneri i 10 OCD-a će potpisati zajednički sporazuma o saradnji na projektu.

Učesnici sastanka upoznat će se međusobno sa trenutnom situacijom u 10 kantona kada je riječ o ponašanju industrija u skladu sa zakonom o zaštiti okoliša, odnosno izdatima okolinskim dozvolama.

Sava Navigo, 23. mart 2011U Slavonskom Brodu održan najavni skup u okviru projekta „SAVA NAVIGO“

24.03.2011.

Dana 23.03.2011. godine, u Hotelu „Savus“ u Slavonskom Brodu održan je najavni skup u okviru projekta „SAVA NAVIGO“ – Razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi i promocija regije Posavina. Cilj ovog skupa bila je prezentacija aktivnosti koje će se implementirati u okviru projekta, te rezultata koji se projektom žele postići. Prezentaciju su zajednički održali partneri na projektu: Centar za razvoj unutarnje plovidbe (CRUP) iz Hrvatske i Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) iz Bosne i Hercegovine.
Skupu je prisustvovao veliki broj zainteresiranih strana sa obje strane rijeke Save, uključujući nadležna ministarstva, lučke uprave, turističke zajednice i organizacije, predstavnike lokalne zajednice itd. Prisutni su pozvani da daju svoju podršku projektu i na saradnju sa projektnim partnerima.

S obzirom da je na skupu iskazano veliko interesovanje za projekat, očekujemo uspješnu implementaciju istog, na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana.

Nakon prezentacije projekta održana je i konferencija za štampu.
Održavanje najavnog skupa u okviru projekta „SAVA NAVIGO“

21.03.2011.

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će se najavni skup u okviru projekta SAVA NAVIGO – Razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi i promocija regije Posavina, održati dana 23.03.2011. sa početkom u 11:00 h u hotelu „Savus“, Slavonski Brod, Hrvatska.

Cilj ovog skupa je prezentacija projekta, odnosno aktivnosti koje će se u okviru istog implementirati.

Nakon prezentacije, u 13:00 h, održat će se i press konferencija za novinare.

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju ovom skupu, i daju svoju doprinos projektu!
Udruženje Vesta objavilo Poziv nevladinim organizacijama/predstavnicima civilnog društva

07.03.2011.

Početak implementacije II faze inicijative „Građani za Europu“ - Poziv nevladinim organizacijama/predstavnicima civilnog društva

Udruženje Vesta predvodi realizaciju druge faze inicijative "Građani za Europu", pod pokroviteljstvom specijalnog predstavnika EU, Nj.E. Valentina Inzka i uz podršku Kraljevine Švedske i SIDA-e.
Inicijativa "Građani za Europu" će do septembra 2011. okupiti niz stručnjaka iz civilnog društva, koji će zajedno sa interesnim grupama nastojati inicirati veću posvećenost vlasti implementaciji obaveza Bosne i Hercegovine u sklopu procesa europskih integracija. Više detalja na www.vesta.ba
SAVA NAVIGO logoPočela realizacija projekta „SAVA NAVIGO“ - Razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi i promocija regije Posavina

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je počela realizacija projekta „SAVA NAVIGO“ – Razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi i promocija regije Posavina.
„SAVA NAVIGO“ je jednogodišnji projekt koji je dobio financijsku podršku Europske unije, a u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine 2007-2013. Opći cilj programa Prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina je poduprijeti razvoj prekograničnih mreža i partnerstva, te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti kako bi se revitaliziralo gospodarstvo, zaštitila priroda i okoliš te povećala socijalna kohezija programskog područja.
„SAVA NAVIGO“ projekt zajednički provode Centar za razvoj unutarnje plovidbe (CRUP) iz Hrvatske u i Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) iz Bosne i Hercegovine.

Cilj „SAVA NAVIGO“ projekta je pružiti podršku zajedničkom razvoju turističke ponude Hrvatske i BiH kroz stvaranje temelja za razvoj nautičkog turizma na rijeci Savi i promociji same regije Posavina. U okviru projekta bit će izrađene turističko-navigacijske karte za rijeku Savu, studija analize prekograničnih procedura za turistička plovila, studija turističke ponude Posavine te promotivni CD i karte.

Projektom će se osigurati i temelji za sigurnu plovidbu na rijeci Savi i pojednostavljenje prekograničnih procedura za turistička plovila.
Ovaj projekt sa snažnim prekograničnim naglaskom omogućit će kvalitetniju suradnju BiH i Hrvatske, posebno vezano uz rijeku Savu kao važan zajednički resurs.
Projekat “RAZVOJ ODRŽIVIH PRAKSI ZA ZAŠTITU, PROMOCIJU I UPRAVLJANJE PRIRODNIM RESURSIMA“

03.03.2011.

Projekat “Razvoj održivih praksi za zaštitu, promociju i upravljanje prirodnim resursima“ finansira Evropska unija sredstvima iz programa Pretpristupne pomoći (IPA 2008), a implementira ga Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) iz Sarajeva na području Kantona Sarajevo, u partnerstvu sa Opštinom Pljevlja iz Crne Gore.
Partner u Bosni i Hercegovini je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a partner u Crnoj Gori je Turistička organizacija Pljevlja.

Projekat je započeo 28.12.2010. a implementacija projekta je 18 mjeseci.
Glavni cilj projekta predstavlja doprinos zaštiti, promoviranju i unaprijeđeniju efikasnog upravljanja područjima od izuzetne prirodne vrijednosti (PIPV područja) sa ciljem razvoja turizma i drugih alternativnih ekonomskih aktivnosti u svrhu očuvanja prirodnih resursa.

Projekat se u Bosni i Hercegovini odnosi na područja Skakavca, Bijambara i Vrela Bosne, a u Crnoj Gori na područje planine Ljubišnja.

Specifični ciljevi koji se aktivnostima projekta namjeravaju postići su:
• Osiguranje alata neophodnih za upravljanje područjima od izuzetne prirodne vrijednosti (PIPV).
• Edukacija i transfer znanja za menadžere vezano za upravljanje prirodnim resursima i uspostavu održivog (eko) turizma u ovim područjima, putem aktivne suradnje između partnera iz obje države.
• Uključivanje lokalne zajednice u razvoj (eko) turizma i turističkih djelatnosti.
• Podizanje svijesti lokalne zajednice, uključujući lokalno stanovništvo o mogućnostima i prednostima života u PIPV područjima kroz promociju alternativnih ekonomskih aktivnosti i razvoj turizma.

Početni radni sastanak projektnog tima iz COOR-a sa predstavnicom partnera na projektu iz Crne Gore, gđom. Dijanom Anđelić iz Opštine Pljevlja, održan je u Sarajevu 11.02.2010. Sastanku su prisustvovali i pomoćnik ministra u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo gđa. Zijada Krvavac, direktor Turističke organizacija Pljevlja gosp. Dragiša Sokić, te direktor Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja gosp. Osman Delić sa saradnicama.
Javna prezentacija projekta održana je u Sarajevu 22.02.2011., a u Pljevljima 28.02. 2011.

Početak aktivnosti na izradi lokalnih proizvoda u BiH

2.3.2010.

Početkom marta mjeseca započele su aktivnosti na izradi lokalnih proizvoda kao ključnog obilježja svakog od pilot područja u kojima se izvodi projekat. Centar za okolišno će održivi razvoj će u suradnji sa predstavnicima Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, raditi na podsticanju razvoja poduzetništva među lokalnim stanovništvom u sektoru turizma, te stvaranje originalnih turističkih suvenira kojima će se, turistima koji posjećuju ovo područje, prezentirati Vrelo Bosne.

Aktivnosti će započeti radnim sastancima sa predstavnicima Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i predsjednicima MZ na području Spomenika prirode Vrelo Bosne.

Za učesnike koji izraze interes za rad na Projektu organizirati će se:

* obuka za izradu predmeta od drveta, vune i sl.
* obezbjediti materijal za izradu predmeta - suvenira
* obilaziti i pratiti rad izrade predmeta pood stručnim nadzorom
* odabrati originalni suveniri koji će predstavljati Vrelo Bosne, te
* organizirati završna prezentacija izrađenih predmeta – suvenira.

Na završnoj manifestaciji, koja će na kraju Projekta biti upriličena na Vrelu Bosne, učesnici će javnosti predstaviti izrađene suvenire. Proizvođačima odabranih suvenira Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja će omogućiti prodaju suvenira turistima na teritoriji Spomenika prirode Vrelo Bosne.

O ovim aktivnostima javnost će biti informirana putem medija, a završna manifestacija će se medijski propratiti.
Početak projekta “ZAJEDNIČKA AKCIJA ZA "OZELENJAVANJE" INDUSTRIJE”

7.2.2011.

Projekat “Zajednička akcija za "ozelenjavanje" industrije” finansira Evropska unija sredstvima iz programa Pretpristupne pomoći (IPA 2008), a Centar za okolišno održivi razvoj ga implementira na području Federacije Bosne i Hercegovine. Projekat, u trajanju od 18 mjeseci, je započeo u decembru 2010. i realizuje se u partnerstvu sa udruženjem Inicijativa i civilna akcija (ICVA) iz Sarajeva.Opšti cilj projekta je podsticanje partnerstva između vladinog i nevladinog sektora sa ciljem efektivne implementacije EU Direktive o integralnoj prevenciji i kontroli zagađivanja (IPPC) u BiH.

Specifični ciljevi projekta su:
- izgraditi kapacitete organizacija civilnog društva (OCD) za monitoring ponašanja industrija u skladu sa izdatim okolinskim dozvolama;
- podstaći vlade i OCD-a da zajednički rješavaju specifične okolišne probleme koje uzrokuju industrije; te
- identificirati postojeće industrije kojima je potrebna okolinska dozvola, kao i one koje se ne ponašaju u skladu sa uvjetima propisanim u istoj.

Ciljne grupe projekta su:
- Institucije nadležne za implementaciju Zakona o zaštiti okoliša i izdavanje okolišnih dozvola, te nadzor nad provedbom, kantonalna ministarstava za okoliš, uključujući i Federalno, kao i inspektore okoliša;
- Organizacije civilnog društva iz oblasti zaštite okoliša koje će pokazati inicijativu da djeluju u partnerstvu sa spomenutim institucijama, inicirati dijalog između vlade i industrije, podijeliti informacije sa vlastima vezano za industrijske aktivnosti u njihovoj zajednici, te izvršiti pritisak na industriju da okolišno odgovorno djeluje;
- Industrijska preduzeća u Federaciji BiH, koja su okolišnom legislativom obavezna djelovati na okolišno održivi način, te postupati u skladu sa uslovima iz okolišne dozvole, kao i
- Građani Federacije BiH, koji imaju zakonsko pravo živjeti u zdravom okolišu i zbog toga biti informirani o problemima uzrokovanim uticajem industrijskog zagađenja i načinima za smanjenje ovog uticaja u njihovim zajednicama.

U okviru projekta objaviće se javni poziv za izražavanje interesa kako bi se odabrale OCD-a koje će činiti mrežu za vršenje monitoringa ponašanja industrija u odnosu na zahtjeve Zakona o zaštiti okoliša, odnosno izdatih okolinskih dozvola na području Federacije BiH, te postati vladini partneri u rješavanju problema industrijskog zagađenja.
Obuka "Razvoj (eko)turizma u zaštićenim područjima”

26.11.2010.

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da prisustvujete programu obuke na temu "Razvoj (eko)turizma u zaštićenim područjima” koji će biti održan u Sarajevu, 30.11. i 1.12.2010. godine u Hotelu Hollywood Ilidža sa početkom u 10.00 sati.

Cilj obuke je da se pružiti znanje profesionalcima koji na bilo koji način imaju dodira sa upravljanjem, zaštitom ili promocijom zaštićenih područja na teme koje se tiču razvoja (eko)turizma. Obuka će se organizirati u saradnji sa slovenačkom konsultantskom kućom OIKOS, savjetovanje za razvoj, d.o.o.

Program obuke se organizira u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za upravljanja područjima od izuzetne prirodne vrijednosti“ koji finansira Evropska komisija kroz IPA program regionalne saradnje. Opći cilj projekta je izgraditi kapacitet zemalja Zapadnog Balkana za efikasno upravljanje područjima od izuzetne prirodne vrijednosti i očuvanje njihovih prirodnih resursa.

Poziv i prijavni obrazac možete skinuti ako pratite naredni link.
Pročitajte više ...
Poziv za učešće u programu obuke “Razvoj (eko)turizma u zaštićenim područjima” Poziv za učešće u programu obuke “Razvoj (eko)turizma u zaštićenim područjima”
Eko-kalendar općine Novi Grad

U toku 2010. god. COOR je implementirao partnerski projekat pod nazivom „EKO KALENDAR OPĆINE 2010“. Općina Novi Grad Sarajevo je Nosilac ovog Programa, a svaku od planiranih aktivnosti, prateći ekološke datume, je realizovala u saradnji sa COOR-om.

U projekat je bilo uključeno 15 novogradskih osnovnih škola (JU "Osman Nuri Hadžić", "Ćamil Sijarić", "Aleksa Šantić", "Fatima Gunić", "Skender Kulenović", "Meša Selimović", "Džemaludin Čaušević", "Behaudin Selmanović", "Dobroševići", "Mehmedalija Mak Dizdar", "Osman Nakaš", "Avdo Smailović", Umihana Čuvidina", "Sokolje" i privatna škola "ALWalidein Gazzaz"), tri srednje škole (Gimnazija Dobrinja, Srednja škola Peta gimnazija i Birotehnička i Srednja elektrotehnička škola), 8 obdaništa (JU "Dječiji grad", “Lastavica”, “Dunje”, “Zeko”, “Srećica”, “Labudovi”, te privatna “Bilingual Nursery Schooll” i obdanište “Hermann Gmeiner”), zatim eko-volonteri sa Zvanične liste Općine, savjeta MZ i ostali zainteresovani stanovnici ove Općine u zavisnosti od vrste aktivnosti.

Obilježeni su sljedeći datumi:

  • 7. april 2010. - Svjetskog dana zdravlja
  • 22. april - Dan planete Zemlje
  • 5. juni - Svetski dan zaštite životne sredine
  • 11. juli - Svjetski dan populacije
  • 12. avgust - Međunarodni dan mladih
  • 16. oktobar - Svjetski dan zdrave hrane

Završna aktivnost vezana za ovaj Program, kao i prethodne godine, biće priprema, izrada i štampanje brošure / eko-kalendara o rezultatima provedenih eko-aktivnosti u saradnji sa zajednicom.

Tokom realizacije projekta svaki događaj je bio zabilježen od strane medija i to: FTV, TV SA, Dnevne novine Oslobođenje, Avaz i San, te Press Općine.
Informacija za medije

Centar za okolišno održivi razvoj (COOR), Sarajevo implementira projekat pod nazivom „Jačanje kapaciteta za upravljanje područjima od izvanredne prirodne vrijednosti“ kojeg financira Evropska komisija iz grantova pred-pristupne pomoći (IPA program).Riječ je o regionalnom projektu u kojem su partneri, pored COOR-a iz Bosne i Hercegovine, ekološka udruga «Kako je zelena moja dolina» Plaški, Hrvatska, Fondacija za razvoj sjeverne Crne Gore - Ured u Pljevljima, te Park prirode «Logarska dolina» iz Slovenije.
Glavni cilj projekta je izgradnja kapaciteta za održivo upravljanje i korištenje prirodnih područja u funkciji razvoja (eko)turizma.

Projekat se izvodi u tri područja:

  • Spomenik prirode Vrelo Bosne, koji je već zakonski zaštićen od strane Vlade Kantona Sarajevo,
  • Gornji tok rijeke Dretulje u Plaškom, Hrvatska, član Nacionalne ekološke mreže Hrvatske (br. HR2000609) i kandidat za Natura 2000 područje, te
  • planina Ljubišnja u Pljevljima, Crna Gora, koja je Prostornim planom Republike Crne Gore predviđena da bude zaštićena kao Regionalni park.

Kako bi se poboljšalo upravljanje ovim područjima od izuzetne prirodne vrijednosti projektom se realiziraju aktivnosti na izradi dokumenata koji će garantirati održivo upravljanje, a održati će se i programi obuke za sadašnje i buduće upravljače ovim područjima, organizacije za očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, turističke zajednice i nadzornike prirode. Prvi program obuke na temu održive poljoprivrede i upravljanja u turizmu održati će se u mjesecu novembru.

Lokalna zajednica će kroz projekat biti upoznata sa mogućnostima i koristima koje je moguće ostvariti razvojem eko(turizma) u ovim područjima, a lokalno stanovništvo će biti i direktno uključeno u aktivnosti na razvoju (eko)turizma i turističke ponude kroz izradu lokalnih proizvoda i njihov plasman na tržište. Prvi broj časopisa štampanog u okviru projekta već je podijeljen lokalnom stanovništvu kako bi se upoznali sa aktivnosti koje će se u ovim područjima realizirati do januara 2012. godine.

Kontakt osoba za detaljnije informacije:
Aleksandra Hasečić, COOR, tel/fax: 033 212 466
Pročitajte više ...
Lična karta projekta Lična karta projekta
Škola "Hasan Kaimija" dobila eko-zastavu

20.10.2010.

Nakon uspješno provedenog međunarodnog programa "Eko-škola", koji je u okviru projekta "Eko-škola i u Općini Centar" trajao šest mjeseci, učenici i nastavno osoblje OŠ "Hasan Kaimija" su 20. oktobra 2010. godine dobili prvu zastavu eko-škole i certifikat, čime je ova škola postala prva ekološka škola sa područja Općine Centar.

Tim povodom je u školi održana završna manifestacija, gdje su prezentirane aktivnosti koje su u školi realizirane u skladu sa međunarodnim programom eko-škola. Predstavnici Općine Centar i COOR-a su direktoru OŠ "Hasan Kaimija" Aliji Džigalu uručili certifikat i eko-zastavu. Zastavu su zajednički kreirali predstavnici Općine i COOR-a.

Učenici su izveli prigodan program kojim su iskazali svoje opredjeljenje za čuvanje i zaštitu okoliša.
Novi projekat na Bijambarama

12.8.2010.

Centar za okolišno održivi razvoj u suradnji sa Ministarstvom prostornog uređenje i zaštite okoliša Kantona Sarajevo započeo je implementaciju projekta „Lokalna zajednica u turističkoj promociji Zaštićenog pejzaža Bijambare”.

Cilj projekta je podsticanje poduzetništva lokalnog stanovništva Crnoriječke visoravni i šire regije u sektoru turizma, te promoviranje Bijambara kao turističke destinacije. Namjera projekta je aktivno uključivanje lokalnog stanovništva u stvaranje originalnih turističkih suvenira „Zaštićenog pejzaža Bijambare“.

Kako bi upoznali lokalno stanovništvo sa aktivnostima na projektu, te pripremili liste zainteresiranih domaćinstava za učešće na projektu, tim stručnjaka iz Centra za okolišno održivi razvoj iz Sarajeva je održao radni sastanak u prostorijama MZ Srednje i MZ Kamenice. Ovom prilikom izvršen je i obilazak dijelova sela Kamenice i Nišići.

Projektom je predviđeno održavanje radionice-obuke učesnika za izradu predmeta od drveta, vune i slično, te radionice za prikupljanje izrađenih oglednih predmeta za koje će biti obezbjeđen materijal za izradu.

Pored ovoga, predstavnici COOR-a će tokom projekta ostvariti kontakt sa proizvođačima/sakupljačima lokalnih proizvoda, kako bi im se u skladu sa mogućnostima osigurao plasman i predstavljanje njihovih proizvoda.

Na završnoj manifestaciji, koja će na kraju projekta se biti upriličena na Bijambarama, učesnici će javnosti predstaviti izrađene suvenire, kao i lokalne prehrambene proizvode.
Projekat „Primjena čistije proizvodnje u hotelima u Kantonu Sarajevo“

19.06. 2010. godine

Centar za okolišno održivi razvoj, uz finansijsku podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH, a u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava „Transfer za razvoj turizma i okoliša u Federaciji BiH“ za 2009. godinu je od januara 2010. godine do juna 2010. godine realizirao projekat pod nazivom “ Primjena čistije proizvodnje u hotelima u Kantonu Sarajevo“.

Opšti cilj projekta bio je doprinijeti zaštiti okoliša podizanjem svijesti i edukacijom o sprječavanju i smanjenju zagađivanja koje potiče iz sektora hotelijerstva primjenom čistije proizvodnje, te doprinijeti održivom razvoju turizma u Kantonu Sarajevo.

U okviru projektnih aktivnosti pripremljena je i odštampana brošura pod nazivom „Koristi i primjena čistije proizvodnje u hotelima“, koja je podijeljena na adrese 18 hotela u Kantonu Sarajevo, te organizovana radionica o koristima uvođenja čistije proizvodnje uz demonstriranje oglednih primjera, na kojoj su učestvovali predstavnici zainteresiranih strana iz sektora hotelijerstva u Kantonu Sarajevo (ministarstva nadležna za sektor turizma i ugostiteljstva i sektor zaštite okoliša, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Privredna komora Kantona Sarajevo, Udruženje hotelijera BiH, te odabrani hoteli iz Kantona Sarajevo).

Također je u okviru projekta organizovana obuka predstavnika menadžmenta i ostalog osoblja 4 odabrana hotela u Kantonu Sarajevo o uvođenju čistije proizvodnje, kroz koju su predstavnici hotela obučeni o mjerama za prevenciju i smanjenje zagađivanja i načinu održivog upravljanje prirodnim resursima, koje mogu primjeniti u svojim hotelima, te na taj način doprinijeti zaštiti okoliša i poboljšanju imidža svog hotela, kao i ostvariti znatne uštede u svom poslovanju.

U projektu je aktivno učestvovalo osoblje sljedećih hotela:
1. Hotel „Grand“,
2. Hotel „Holiday Inn“,
3. Hotel „Hollywood“,
4. Hotel „City Boutique“.

Promoviranjem upotrebe koncepta čistije proizvodnje i jačanjem kapaciteta za implementaciju čistije proizvodnje i održivog razvoja u turističkom sektoru u Kantonu Sarajevo stvorene su mogućnosti za smanjenje negativnog uticaja aktivnosti hotelske industrije na ljudsko zdravlje i okoliš/životnu sredinu.
Osnovne škole sa područja općine Novi Grad Sarajevo dobile zastavu Eko-škola

18.06.2010.

U okviru projekta “Naše škole – Eko-škole, šta to znači?“ nakon uspješno provedenog pilot programa Eko-škola, četiri osnovne škole na području Općine Novi Grad Sarajevo dobile su prve eko-zastave ove Općine. Zastava je kreirana od strane Općine i nosioca projekta Centra za okolišno održivi razvoj (COOR) i jedinstvena je za cijelo područje Općine Novi Grad Sarajevo.Zastave su dodijeljene školama učesnicama u projektu: OŠ „Aleksa Šantić“, OŠ „Meša Selimović“, OŠ „Behaudin Selmanović“ i OŠ „Dobroševići“.

Svečanom postavljanju zastava u dvorišta škola prethodila je završna manifestacija projekta, sa dodjelom zastava i certifikata školama, koja je održana 04.06.2010. u Općini Novi Grad Sarajevo. Na manifestaciji su eko koordinatorice prezentirale aktivnosti koje su u školama realizirane u skladu sa međunarodnim programom eko škola. Prethodno su njihovi izvještaji o radu eko škole usvojeni od strane eko odbora škola.

Predstavnici Općine Novi Grad Sarajevo su zatim i svečano postavili dodijeljene zastave Eko-škole u školska dvorišta, a predstavnici COOR-a uručili su školama nagrade. Škole su pripremile prigodne priredbe kojima su učenici i nastavnici iskazali svoje opredjeljenje za nastavak djelovanja na jačanju svijesti o zaštiti okoliša.
Započela izrada alata za upravljanje područjima od izuzetne prirodne vrijednosti

7.6.2010.

U okviru projekta "Jačanje kapaciteta za upravljanje područjima od izuzetne prirodne vrijednosti" finasiranog iz IPA fonda za regionalnu saradnju, započela je realizacija prve aktivnosti na projektu koja se odnosi na izradu alata za upravljanje područjima od izuzetne prirodne vrijednosti.
Završna promocija projekta "Moja škola - Eko-škola, znaš li šta to znači?!"

2.6.2010.

Završna promocija projekta „Moja škola – Eko-škola, znaš li šta to znači?!“ održana je 1.6.2010. godine u prostorijama Općine Novo Sarajevo. Projekat je realiziran u periodu decembar 2009. – maj 2010. godine u OŠ „Velešićki heroji“ i OŠ „Čengić Vila I“, uz finansijsku potporu Općine Novo Sarajevo.

Svečanoj promociji prisustvovali su između ostalih, načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, predstavnici Službe za društvene djelatnosti Općine, direktori, nastavnici i učenici OŠ „Čengić Vila I“ i OŠ „Velešićki heroji“, te predstavnici Centra za okolišno održivi razvoj.

Učenici škola su kroz prezentacije predstavili sve aktivnosti koje su, zajedno sa svojim nastavnicima, realizirali tokom projekta. Učenici OŠ “Čengić Vila I” najprije su upoznali sve prisutne o samom radu njihove škole, zatim su priredili igrokaz pod nazivom “Zemlja”, kratki muzički performans “Modra rijeka”, te film o planeti Zemlji, a sve pod motom “Misli eko–logično, djeluj ekonomično!”. Nakon toga, učenici OŠ “Velešićki heroji” izveli su Eko – himnu, recitaciju i Eko – igrokaz nazvavši ga “Zaštitimo Zemljinu kuglu”.

Načelnik Općine Novo Sarajevo, gosp. Nedžad Koldžo, čestitao je školama – učesnicama na uspješno realiziranom projektu u saradnji sa “Centrom za okolišno održivi razvoj” iz Sarajeva, te je naglasio da Općina Novo Sarajevo već drugu školsku godinu podržava program Eko-škola sa idejom da sve škole na području općine dobiju status Eko-škole, jer kroz Eko-školu obrazujemo i odgajamo nove generacije mladih koji će postati senzibilniji prema okolišu u svim segmentima življenja.
- Planiramo nastaviti realizaciju ovakvih projekata i iduće godine, s konačnim ciljem da svih deset osnovnih škola s područja naše općine dobiju ovaj certifikat, kako bi se i na vrijeme mogle uključiti za ulaz u mrežu Eko – škola Evrope, istakao je načelnik Koldžo.

Danas su dvije novosarajevske osnovne škole, OŠ “Čengić Vila I” i OŠ “Velešićki heroji” dobile status Eko- škole, te im je tim povodom načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo, uručio ekološke certifikate i zastave.
Obilježavanje 10 godina postojanja i rada

23. aprila 2010. u dvorištu smještenom iza prostorija COOR-a napravljena je mala svečanost povodom obilježavanja 10 godina postojanja i rada. Članovima COOR-a su se pridružili i predstavnici općina i škola, relevantnih ministarstava i institucija sa kojima smo surađivali u proteklom periodu i koje su finasirale naš rad.Uz malu zakusku i nezaobilazni roštilj, gostima se obratio Predsjednik COOR-a zahvalivši im na podršci u proteklim godinama. Gostima je i prezentirana brošura o COOR-u štampana upravo ovim povodom.

Da osjetite dio atmosfere, posjetite našu galeriju slika.
Početak realizacije projekta "Eko-škola i u Općini Centar"

14.04.2010.

U Osnovnoj školi „Hasan Kamija“ na području Općine Centar započela je realizacija projekta“Eko-škola i u Općini Centar“.
Projekat finansira Općina Centar, a realizirat će se u periodu mart-oktobar 2010. godine.
Eko-škola je međunarodni program ugradnje odgoja i obrazovanja za okoliš u obrazovnim institucijama, od najranijeg uzrasta do visokoškolskih institucija. U odabranoj školi sa područja Općine Centar bit će korištena metoda koja je uobičajena za ovaj program i koja se sastoji se od 7 koraka koje škola treba proći u smjeru dobivanja zvanja Eko-škola.
Sa ciljem upoznavanja sa projektom proteklih dana održan je sastanak sa direktorom škole, prezentacija projekta u školi, kao i prvi sastanak eko-odbora. Trenutno se radi na pripremi programa mjera i uspostavi eko-patrola.
Aktivnosti u povodu obilježavanja 7. aprila - Svjetskog dana zdravlja

9.4.2010.

07.04.2010. godine, na lokalitetu Park-šume Mojmilo obilježen je značajan datum, 07. april - Svjetski dan zdravlja. Ova aktivnosti realizovana je zajednički od strane dva projekta koje COOR implementira: projekta "Održivi program za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša i turizma u saradnji sa zajednicom - Eko-kalendar Općine za 2010." i projekta „Naše škole Eko-škole- šta to znači?““.

U manifestaciji su sudjelovale osnovne škole sa područja Općine Novi Grad „Behaudin Selmanović“, „Dobroševići“ „Meša Selimović“ i „Aleksa Šantić“ koje učestvuju u projektu „Naša škola – Eko škola šta to znači?“. U okviru ovog projekta istog dana u Multimedijalnom centru Općine Novi Grad realizirana je promotivna kampanja „Zdrava ishrana“ sa stručnom prezentacijom ljekara nutricioniste, te promocijom konzumiranja zdrave hrane među učeničkom populacijom. Po završetku programa na lokalitetu Park-šume Mojmilo, ove škole posjetile su industrijski pogon Milkosa sa ciljem upoznavanja sa proizvodnjom.

Ispred projekta „Eko-kalendar Općine za 2010.“ u realizaciji aktivnosti učestvovale su osnovne škole „Fatima Gunić“ „Mehmedalija Mak Dizdar“, sportska udruženja „SAMPI“ i škola fudbala Novi Grad, te KJKP "Park" Sarajevo.

Prisutnima na lokalitetu Park-šume Mojmilo su se obratile gđa. Hazima Pecirep, rukovodilac službe za integrisani lokalni razvoj Općine Novi Grad, gđa. Dragana Selmanagić, voditeljica projekta „Naša škola – Eko škola šta to znači?“ i gđa. Sabina Hadžiahmetović, voditeljica projekta „Eko – kalendar Općine za 2010.“.

U okviru programa obilježavanja, profesori OŠ „Fatima Gunić“ održali su predavanje o značaju tjelesne aktivnosti za zdravlje čovjeka „Budi tjelesno aktivan svaki dan!“, kao i čas praktične nastave - tjelesne aktivnosti u prirodi zajedno sa trenerima Košarkaškog kluba „Sampi“ i škole nogometa Novi Grad. Svi učesnici manifestacije, njih više od 100, prošetali su zajednički trim stazom. Također, profesori OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ zajedno sa učenicima, članovima sekcije prve pomoći, mjerili su pritisak učesnicima manifestacije.
Ovom prilikom, na lokalitetu Park-šuma Mojmilo zasađeno je 10 grmova (5 Viburnum opulus i 5 Cidonia), a sadnju su obavili uposlenici KJKP "Park".

Aktivnosti na obilježavanju Dana zdravlja popratili su brojni mediji: BH Radio 1, RSG radio, Radio M, Radio 8, FTV, TV SA, Dnevne novine Oslobođenje, te Press služba Općine Novi Grad Sarajevo.
10 godina postojanja i rada

Poštovani posjetioci naših stranica,

U aprilu mjesecu 2010. godine Centar za okolišno održivi razvoj obilježava 10 godina svoga rada i djelovanja.

Neko kaže, deset godina postojanja i nije tako mnogo. Međutim, kada se osvrnemo unazad, može se reći da je u proteklom desetogodišnjem razdoblju COOR realizirao mnogo različitih projekata i aktivnosti, a namjera je da tako i nastavi.

U povodu 10 godina COOR će izdati publikaciju kojom će obilježiti ovu značajnu obljetnicu našeg rada. Na taj način trajno će ostati zabilježen angažman, rad, trud, vrijeme i napori COOR-ovih članova u davanju konkretnih doprinosa okolišno održivom razvoju lokalne zajednice i BiH uopšte, na različitim poljima. Među najznačajnijim izdvaja se doprinos ugradnji odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u BiH, promociji okolišnog zakonodavstva u koje su ugrađeni zahtjevi najznačajnijih okolišnih direktiva i konvencija (direktive IPPC i EIA, Okvirna direktiva o vodama, direktiva o otpadu, direktiva o očuvanju prirodnih staništa i flore i faune, Aarhuska konvencija), zaštiti prirode i promociji održivog turizma, te pomoć industriji u razumijevanju i primjeni koncepta integralne prevencije i kontrole zagađivanja.

I uz pomoć naše web stranice podsjećamo Vas na sve naše realizovane, kao i one u toku, aktivnosti i projekte koji uvijek u konačnici imaju ključni cilj, a to je održivi razvoj i zaštita okoliša u BiH.

Ne smijemo zaboraviti sve domaće i međunarodne finansijere naših projekata bez kojih bi navedene aktivnosti i dostignute rezultate bilo nemoguće ostvariti. Stoga im iskazujemo i na ovaj način zahvalnost na ukazanom povjerenju i saradnji, uz nadu da će ona u narednom periodu biti još i bolja.

Tarik Kupusović, predsjednik
Pročitajte više ...
Projekti Projekti
Radionica "Do zdravlja zajedno"

31.03.2010.

Dana 9. marta 2010.g. OŠ „Velešićki heroji“ organizirala je radionicu „Do zdravlja zajedno“ a u okviru projekta „Moja škola – Eko-škola, znaš li šta to znači?!“. Program su osmislili i izveli učenici – članovi Ekološke sekcije, Sportske sekcije, Sekcije informatika, te učenici sedmih i osmih razreda kroz predmete: hemija i kultura življenja, a sve uz pomoć voditelja radionice tj. nastavnika: Alma Prijović, Naser Hadžić, Zineta Mušija i Soraja Brica.

Bogati program počeo je prikazivanjem kratkog filma koji su snimili sami učenici, a predstavlja snimak obavljenog razgovora sa prof. dr. Suadom Heljić, na temu zdrave ishrane. Zatim je uslijedila demonstracija tjelovježbi za jutarnju i večernju gimnastiku, te prezentacija „Šta je zapravo hrana?, Značaj zdrave hrane, loše navike, savjeti kako do dobrih navika!“. Roditelji učenika su za ovu priliku pripremili ukusne obroke zdrave hrane, i to doručak, ručak i večeru. Nakon završenog programa, gosti škole, a zatim i ostali nastavnici i učenici, su obavili degustaciju pripremljenih obroka. Ocjenjivački odbor ove degustacija je, na osnovu više kriterija, izvršio proglašenje pobjednika odnosno najuspješnije pripremljeni stol sa zdravom hranom.

Radionici su prisustvovali članovi Centra za okolišno održivi razvoj, zatim predstavnici Općine Novo Sarajevo, predstavnici Prosvjetno-pedagoškog Zavoda Kantona Sarajevo, te nastavnici i učenici iz OŠ „Čengić Vila 1“, koji takođe učestvuju u navedenom projektu.
Projekat Eko-škole u Novom SarajevuProjekat

28.1.2010.

Centar za okolišno održivi razvoj, uz finansijsku podršku općine Novo Sarajevo, od decembra 2009. do maja 2010. godine realizirat će projekat “Moja škola – Eko-škola, znaš li šta to znači?!” u dvije osnovne škole sa područja općine Novo Sarajevo, i to: O.Š. „Čengić Vila 1“ i O.Š. „Velešićki heroji“.

Eko-škola je međunarodni program ugradnje odgoja i obrazovanja za okoliš u obrazovnim institucijama, od najranijeg uzrasta do visokoškolskih institucija. U 2 odabrane škole bit će korištena metoda koja je uobičajena za ovaj program i koja se sastoji se od 7 koraka koje škola treba proći u smjeru dobivanja zvanja Eko-škola, i to:
1. Osnivanje odbora Eko-škole u svakoj od škola, koje su uključene u projekt,
2. Ocjena stanja okoliša škole,
3. Izrada Plana djelovanja,
4. Praćenje implementacije Plana i ocjenjivanje,
5. Rad prema nastavnom programu,
6. Obavještenje javnosti i uključivanje medija,
7. Usvajanje eko-kodeksa škole.

Ciljevi projekta su sljedeći:
• Upoznati učenike i sve djelatnike škole sa međunarodnim programom Eko-škola
• Motivirati učenike i uposlenike škole da daju osobni doprinos realizaciji programa Eko-škola u njihovoj školi
• Ugraditi odgoj i obrazovanje za okoliš u svakodnevni život škole
• Povezati škole koje učestvuju u realizaciji programa Eko-škola kroz razmjenu iskustva i ideja u projektu

Tokom decembra su održani prvi sastanci sa direktoricama škola, te prezentacije projekta Nastavnim vijećima u obje škole. Aktivnosti planirane za kraj januara te početak februara su: osnivanje odbora Eko-škole, te ocjena trenutnog stanja okoliša škole po pitanju okolišne problematike kao što je štednja struje i vode, zbrinjavanje i recikliranje otpada, provođenje programa zdrave ishrane u školama, briga o školskom okolišu, i sl.
Projekat Jačanje kapaciteta za upravljanje područjima od izvanredne prirodne vrijednosti

28.01.2010.

U prostorijama Centra za okolišno održivi razvoj je 14.01.2010. održan prvi sastanak partnera u realizaciji Projekta «Jačanje kapaciteta za upravljanje područjima od izvanredne prirodne vrijednosti», koji je odobren od strane Evropske komisije u decembru 2009.godine.

Partneri na projektu su Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Park prirode «Logarska dolina» iz Slovenije, Udruženje za zaštitu okoliša «Kako je zelena moja dolina» Plaški iz Hrvatske i Fondacija za razvoj sjeverne Crne Gore. Predviđeno je da projekat traje dvije godine, a ukupna vrijednost je 191.117 Eura, od čega će Evropska komisija finansirati 80%, a 20% Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, te općine Pljevlja i Plaški.

Glavni cilj projekta je izgradnja kapaciteta za održivo upravljanje i korištenje prirodnih područja u funkciji razvoja eko-turizma. Za implementaciju aktivnosti odabrana su tri pilot područja:
- Spomenik prirode «Vrelo Bosne» u Kantonu Sarajevo
- gornji tok rijeke Dretulje u gradu Plaški u Hrvatskoj
- planina Ljubišnja u Općini Pljevlja u Crnoj Gori

Planirano je, između ostalog, održavanje više stručnih radionica, izrada planova upravljanja, finansiranja i monitoringa utvrđenih vrijednosti, edukacija menadžera, zaposlenika uprava i rendžerskih službi, te ostvarivanje saradnje sa lokalnim stanovništvom na izradi autentičnih proizvoda, koji će se nuditi posjetiteljima zaštićenih prirodnih područja.
Projekat Eko-škole u općini Novi Grad

30.12.2009.

U četiri osnovne škole sa područja Općine Novi Grad Sarajevo započela je realizacija projekta “Naše škole – eko-škole, šta to znači?“.Ovaj projekat je odobren u okviru programa „Jačanja lokalne demokracije/demokratije (LOD)“, kojeg finansira Evropska unija i općina Novi Grad, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Nosilac projekta je Centar za okolišno održivi razvoj (COOR). Projekat će se realizirati u periodu decembar 2009 - august 2010. godine u 4 škole i to: OŠ „Aleksa Šantić“, OŠ „Meša Selimović“, OŠ „Behaudin Selmanović“ i OŠ „Dobroševići“.

Eko-škola je međunarodni program ugradnje odgoja i obrazovanja za okoliš u obrazovnim institucijama, od najranijeg uzrasta do visokoškolskih institucija. Od strane Općine Novi Grad iskazana je potreba za implementacijom unificiranog programa obrazovanja za okoliš u obrazovnim institucijama (osnovnim školama) na području Općine putem ovog projekta. U 4 odabrane škole bit će korištena metoda koja je uobičajena za ovaj program i koja se sastoji se od 7 koraka koje škola treba proći u smjeru dobivanja zvanja Eko-škola.

Sa ciljem upoznavanja sa projektom proteklih dana održani su prvi sastanci sa direktorima škola, te prezentacije projekta za upravu škola. Tokom raspusta biće održane i prezentacije za nastavno i vannastavno osoblje.

Otvorena je i podstranica projekta kojoj možete pristupiti klikom na link "Projekti" u lijevom meniju.

Ovaj tekst ne odražava nužno stavove Europske unije niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Centra za okolišno održivi razvoj (COOR).
Studijska posjeta Republici Hrvatskoj –Međunarodni program Eko-škola

23.10.2009

U septembru 2009. Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo je, u saradnji sa organizacijom WWF, realizirao studijsku posjetu Republici Hrvatskoj vezanu za Međunarodni program Eko-škola. Cilj posjete je bila razmjena iskustva sa kolegama iz Republike Hrvatske o procesu pristupanja škola međunarodnom programu Eko škola i upoznavanje sa njegovom implementacijom u hrvatskim školama.

Učesnici posjete bili su predstavnici Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Ministarstva okoliša KS, Ministarstva prosvjete Republike Srpske, te predstavnici ministarstava i nevladinih organizacija iz Srbije i Crne Gore.

Republika Hrvatska uključena je u Međunarodni program Eko škola od 1997. godine, te se, sa više od 350 uključenih osnovnih i srednjih škola, svrstala među vodeće zemlje učesnice programa u svijetu.

Eko-škola je međunarodni program ugradnje odgoja i obrazovanja za okoliš u obrazovnim institucijama, od najranijeg uzrasta do visokoškolskih institucija. Eko-škole su program Fondacije za odgoj i obrazovanje za okoliš - FEE (Foundation for Environmental Education) utemeljene 1981. godine pri Vijeću Europe.

Tokom posjete, predstavnici Ministarstva znanosti Republike Hrvatske su prezentirali svoja iskustva vezana za proces uključivanju hrvatskih škola u ovu međunarodnu mrežu te provedbu ovog programa za šta je bila neophodna saglasnost ovog Ministarstva.

Predstavnici Udruge “Lijepa Naša”, koja je zadužena za implementaciju ovog programa u Republici Hrvatskoj, su prenijeli učesnicima njihovo iskustvo u pogledu aplikacije za pristup programu u FEE, te konkretne primjere realizacije programa u školama. Stručni posjet je obuhvatio i posjetu međunarodnoj Eko-školi - Osnovnoj školi „Braća Radić” u Zagrebu. Uposlenici škole, te ravnatelj i školska koordinatorica za program, detaljno su objasnili učesnicima metodologiju i program rada Eko škole.

Stručna posjeta je bila prilika da se predstavnici nadležnih ministarstava, kao i nevladinih organizacija, upoznaju sa modelom eko-škole, te motiviraju da daju, svako na svoj način, doprinos uključivanju škola iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore u ovaj program.
Promocija učeničkih interdisciplinarnih projekata na temu „Doprinesimo očuvanju prirodnog i kulturno-historijskog nasljeđa u slivu rijeke Neretve“

9.6.2009.

U petak 05.06.2009. g. sa početkom u 11.00, u O.Š. „Petar Bakula“ u Mostaru, održana je promocija interdisciplinarnih učeničkih projekata, koje su učenici uradili kroz projekat „Doprinesimo očuvanju prirodnog i kulturno-historijskog nasljeđa u slivu rijeke Neretve“. Projekat implementira „Centar za okolišno održivi razvoj“ iz Sarajeva u saradnji sa ekološkom udrugom „Bura“ iz Mostara, a uz finansijsku podršku World Wide Fund-a (WWF), u školskoj 2008./2009.
Realizacija projekta se odvijala u četiri osnovne škole sa područja Hercegovačko-Neretvanskog kantona (Konjic, Jablanica, Blagaj, Mostar). Osnovni cilj projekta je promicanje vrijednosti prirodnog i kulturno-historijskog nasljeđa u slivu rijeke Neretve.

Kroz ovaj projekat učenici su educirani o bogatom nasljeđu Hercegovine, koje treba čuvati, a da bi se sačuvalo, treba ga najprije upoznati, učiti o njegovim vrijednostima, i što je najvažnije, znati ga cijeniti. Takođe, kroz edukativna predavanja, učenici su potaknuti da sami istražuju prirodno i kulturno-historijsko nasljeđe iz svog okruženja, te da na kreativan način osmisle interdisciplinarnu prezentaciju rezultata istraživanja. Pored mnoštva zanimljivih informacija o historiji Hercegovine, njenim prirodnim ljepotama, te o nastanku vrijednih kulturnih objekata, učenici su predstavili i likovne radove na zadatu temu, te suvenire koje su sami izrađivali. Kulturu i običaje svojih gradova, učenici su predstavili kroz nekoliko dramskih izvedbi u narodnim nošnjama, te kroz pjesmu.

Na promociji su izvedene sljedeće prezentacije:
- „Bjeloglavi sup“, učenici O.Š. „Petar Bakula“ Mostar,
- „Razglednice Blagaja“, učenici Osnovne škole Blagaj,
- „Očuvanje kulturno-historijskog jezgra Konjica – danas i sutra“, učenici Druge osnovne škole Konjic,
- „Živjeti Neretvu“, učenici osnovne škole „Suljo Čilić“ Jablanica.

Nakon svečane promocije projekta, uslijedio je obilazak kulturnih spomenika u Starom gradu u Mostaru.
Eko Kalendar Općine Novi grad 2009

21.5.2009.

Općina Novi Grad Sarajevo u skladu sa utvrđenim prioritetima u strateškim dokumentima Općine (Strategija razvoja Općine i Lokalni ekološki akcioni plan), zatim Programom rada i Budžetom za tekuću godinu ima namjeru prateći odabrane međunarodne ekološke datume tokom godine u okviru Projekta “Održivi Program Općine Novi Grad Sarajevo za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša i turizma u saradnji sa zajednicom - EKO kalendar Općine 2009” povodom svakog od njih upriličiti, odnosno realizovati aktivnost u saradnji sa zajednicom, a što će biti praćeno promotivnom kampanjom, sadnjom biljnog materijala, edukacijom iz oblasti ekologije u prirodnom ambijentu - Park šuma Mojmilo; natječajem za odabir radova školskih institucija koji promovišu prirodnu i kulturnu baštinu; aktivnim uključivanjem i motivisanjem stanovništa da urede svoju bližu životnu sredinu (ulaz, balkon, bašta) kao i organizacijom natječaja među savjetima mjesnih zajednica Općine u svrhu promocije okoliša, zatim zdrave i ljekovite hrane. Općina Novi Grad Sarajevo će biti Nosilac ovog Projekta, a svaku od planiranih aktivnosti će realizovati u saradnji sa partnerima i to: Udruženje COOR - Centar za okolišno održivi razvoj, Mješovita srednja drvno-šumerska škola iz Sarajeva, novogradske školske institucije, eko-volonteri Općine, savjeti MZ, mediji itd. u zavisnosti od vrste aktivnosti. Završna aktivnost vezana za ovaj Projekat bit će priprema, izrada i štampanje brošure / eko-kalendara o rezultatima provedenih eko-aktivnosti u saradnji sa zajednicom u tekućoj godini.

Naprijed navedeni Projekat Općine promovisan je povodom Dana planete Zemlje 22.aprila na lokalitetu park-šume Mojmilo kada je u saradnji sa partnerima zasađeno cca 20 sadnica drveća i grmlja, te cca 100 sezonskog cvijeća. Naredna aktivnost planirana je za 22. maj povodom Međunarodnog dana biološke raznolikosti, također na lokalitetu park-šume Mojmilo. Ostali datumi povodom kojih će biti upriličene ekološke aktivnosti su: Juni mjesec - dani Općine, 5. juni - Svjetski dan zaštite okoliša, 11. juli - Svjetski dan populacije, 23. septembar - Dan kulturne baštine, 15. oktobar - Međunarodni dan pješačenja i 16. oktobar - Svjetski dan zdrave hrane.

Općina Novi Grad Sarajevo i Udruženje COOR pozivaju stanovnike Općine da hortikulturno urede svoje balkone, bašte i ulaze, te da iste prijave na Natječaj u periodu od 11.05. - 30.05.2009. godine putem e-maila info@novigradsarajevo.ba ili na adresu Općine Bulevar Meše Selimovića br. 97 - sa naznakom za

“NAŠI BALKONI, BAŠTE I ULAZI, PONOS NAŠE OPĆINE - PONOS NAŠEG GRADA ...“

Stručna komisija će u periodu od 20.06. - 30.06.2009. godine obilaziti i fotografisati prijavljene balkone, bašte i ulaze, a dana 10.07.2009. godine u povodu Svjetskog dana populacije bit će upriličena promocija i nagrađivanje najuspješnijih građana u uređenju svoje bliže životne okoline.
Promocija učeničkih interdisciplinarnih projekata na temu „Doprinesimo razvoju turizma osobnim stvaralačkim radom“

6.5.2009.

U srijedu 06.05.2009. g. sa početkom u 12.00, u Privrednoj komori u Tuzli, održana je promocija interdisciplinarnih učeničkih projekata, koje su učenici uradili kroz projekat „Doprinesimo razvoju turizma osobnim stvaralačkim radom“. Projekat implementira „Centar za okolišno održivi razvoj“ iz Sarajeva u saradnji sa „Društvom za istraživanje i razvoj“ iz Tuzle, a uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, u školskoj 2008./2009.Realizacija projekta se odvijala u dvije srednje ugostiteljsko-turističke škole, na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona. Cilj projekta je promicanje vrijednosti prirodnog i kulturno-historijskog nasljeđa kao potencijala za razvoj turizma u BiH.

Kroz ovaj projekat učenici su potaknuti da istražuju nasljeđe Bosne i Hercegovine. Takođe, potaknuti su da svojim vlastitim idejama, maštom, svojim stvaralačkim radom, osmisle turističku ponudu iz svog bližeg okruženja, i na taj način daju svoj doprinos stvaranju pozitivnog imidža lokalnih turističkih destinacija. Učenici su pokazali svoju kreativnost i na završnoj promociji su, poput pravih turističkih vodiča, prezentirali sve vrijednosti do kojih su došli istražujući bogato nasljeđe iz svog okruženja. Učenici su kroz svoj istraživački rad, prošli put od ideje što ponuditi kao turistički brend iz njihove sredine, do promocije tog brenda javnosti.

Ovakav pristup, doprinosi jačanju stručno-istraživačke osnove turizma, ali i razvoju svijesti jedne generacije mladih ljudi, koja cijeni vrijednosti svog okruženja, doprinosi njenom očuvanju osobnim stvaralačkim radom, te ih uspješno prezentira u cilju razvoja turizma BiH.

Na promociji su izvedene sljedeće prezentacije:
- „Dovezite se biciklom i zaronite po zdravlje“, učenici Turističko-ugostiteljske škole iz Tuzle, i
- „Vodopad Skakavac“ i „Rakitnica – jedino mjesto na svijetu gdje rijeku smatraju planinom“, učenici Ugostiteljsko-turističke škole iz Sarajeva.

Nakon svečane promocije projekta, uslijedio je obilazak Panonskog jezera, te čas u prirodi u krugu Arheološkog parka - Sojeničko-Neolitskog naselja, koje je postavljeno u samom krugu jezera i oslikava istorijski period grada Tuzle od prije 5 hiljada godina.
Promocija učeničkih interdisciplinarnih projekata na temu: „Bosna i Hercegovina je prepuna blaga, treba ga samo htjeti i znati vidjeti...“

4.4.2009.

U petak 03.04.2009. sa početkom u 11.00 u Bošnjačkom institutu u Sarajevu, održana je promocija interdisciplinarnih učeničkih projekata, koje su učenici uradili kroz projekt „Bosna i Hercegovina je prepuna blaga, treba ga samo htjeti i znati vidjeti...“. Projekat je implementirao Centar za okolišno održivi razvoj u suradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo u školskoj 2008./2009.Realizacija projekta se odvijala u četiri osnovne i dvije srednje škole na području Kantona Sarajevo, u kojima su učenici izrađivali interdisciplinarne projekte na temu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa BiH. Projekat je podržan od strane Prosvjetno pedagoškog zavoda. Sljedeće škole su izvele svoje prezentacije:

1. Bobovac-Kraljeva Sutjeska-Prijestolnica bosanskog kraljevstva učenici O. Š. Grbavica I
2. Travnik-vezirski grad učenici O. Š. Mirsad Prnjavorac
3. Šuma je zemlji kosa živa koja raste učenici S. Š. Gimnazija Dobrinja
4. Rijeke Bosne i Hercegovine u geografiji i pjesmi učenici O. Š. Skender Kulenović
5. Učenički dokumentarni film „Počitelj“ učenici S. Š. Učiteljska škola i Gimnazija Obala
6. Stari zanati učenici O. Š. Saburina

U projekt se uključio i Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, te učenicima omogućio prezentaciju projekata u ovom Institutu.

Promociju su posjetile brojne zvanice, a među njima su bili i predstavnici Opština Stari Grad, Novo Sarajevo i Centar, Direktorica Prosvjetno Pedagoškog Zavoda-Dina Borovina i zamjenica Hiba Baraković, Ivica Šarić, Tatjana Najdhart, te brojni drugi gosti.
Obrazovanje učeničke populacije o značaju i ulozi prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa u društvu, te poticanje da kroz stvaralaštvo nauče o značaju ovog potencijala Bosne i Hercegovine, razviti će svijest jedne generacije mladih ljudi i u isto vrijeme afirmirati njihovo stvaralaštvo.

Kontakt osoba za detaljnije informacije:
Voditeljica projekta Melisa Džonlić, dipl.inž.hem..
Centar za okolišno održivi razvoj, Sarajevo
Tel/fax: 033 212 466, 061 740 630
E-mail: melisa.haznadarevic@heis.com.ba
Projekt „Doprinesimo razvoju turizma osobnim stvaralačkim radom“

28.1.2009.

U periodu august 2008. - maj 2009. godine, Centar za okolišno održivi razvoj iz Sarajeva implementira projekt „Doprinesimo razvoju turizma osobnim stvaralačkim radom“, koji finansira Federalno Ministarstvo okoliša i turizma. Glavni ciljevi projekta su:

• podizanje svijesti učeničke populacije o vrijednostima prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa u njihovom okruženju, te
• poticanje učenika da kroz stvaralaštvo daju svoj doprinos očuvanju i promidžbi prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa kao turističkog proizvoda, a sve u smjeru razvoja turizma BiH.

U okviru ovog projekta, tokom oktobra i novembra 2008.g. održana su edukativna predavanja na temu eko-turizma i promocije prirodne i kulturno-historijske baštine BiH. Predavanja su održana u dvije srednje škole u Federaciji BiH, i to u Ugostiteljsko-turističkoj školi Sarajevo i Turističko-ugostiteljskoj školi Tuzla. Učenici su putem prezentacija potaknuti da sami istražuju različite segmente baštine sa područja svojih kantona (kulturno-historijski spomenici, spomenici prirode, vjerski objekti, mostovi, narodno stvaralaštvo, vodno bogatstvo). U okviru svojih istraživanja, učenici će osmišljavati turističku ponudu u odabranim područjima, i na taj način doprinositi razvoju turizma u svom kantonu, ali i u BiH.
Ovakav pristup, doprinijet će jačanju stručno-istraživačke osnove turizma, ali i razvoju svijesti jedne generacije mladih ljudi, koja cijeni vrijednosti svoga okruženja, doprinosi njenom očuvanju osobnim stvaralačkim radom, te ih uspješno prezentira u cilju razvoja turizma BiH.

Živjeti Neretvu, projekat WWF-a

5.12.2008.

WWF-ov projekat „Živjeti Neretvu“ počeo je u oktobru 2006. godine. On će dati podršku vladama u oba entiteta u Bosni i Hercegovini (Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj), kako bi prirodnim resursima prekograničnog sliva Neretve upravljali u skladu sa temeljnim načelima i kriterijima Okvirnih direktiva EU o vodama i staništima.

Sveobuhvatni cilj/vizija projekta je osigurati zaštitu prirode i održivi razvoj područja koje pripada slivu Neretve, što će biti osnova za dugoročan prosperitet i razvoj u regiji.
nastavak
BIPromocija učeničkih interdisciplinarnih učeničkih projekata

4.12.2008.

U srijedu 03.12.2008. u Bošnjačkom institutu u Sarajevu, održana je promocija najboljih interdisciplinarnih učeničkih projekata, koje su učenici uradili kroz projekt „Otvori riznicu tajni, zakucaj na vrata bosansko-hercegovačkih ljepota...“, koji je implementirao Centar za okolišno održivi razvoj, u suradnji sa Ministarstvom kulture i sporta Kantona Sarajevo, u školskoj 2007./2008.Sa ciljem uspostave tradicije i održavanja kontinuiteta, Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, u suradnji sa Centrom za okolišno održivi razvoj, i u školskoj 2008./2009. godini realizira isti projekt, ali u drugim školama. Za realizaciju projekta odabrano je šest škola, a za učenike i nastavnike održana je prezentacija najboljih interdisciplinarnih projekata izrađenih u protekloj školskoj godini.

U projekt se uključio i Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića, te učenicima omogućio prezentaciju projekata u ovom Institutu. Učenici su, također, imali priliku da se upoznaju sa radom ovog Instituta, te pozvani da koriste njegovu biblioteku pri izradi projekata, koji će se u školskoj 2008./2009. godini raditi na temu „Bosna i Hercegovina je prepuna blaga, treba ga samo htjeti i znati vidjeti...“

Kontakt osoba za detaljnije informacije:
Voditeljica projekta Melisa Džonlić, dipl.inž.hem., Centar za okolišno održivi razvoj
Tel/fax: 033 212 466, 061 740 630, E-mail: melisa.haznadarevic@heis.com.ba

Projekat "Učimo o okolišu i za okoliš"

6.11.2008.

U periodu septembar-novembar 2008. godine, Centar za okolišno održivi razvoj iz Sarajeva implementirao je projekat „Učimo o okolišu i za okoliš“, koji već treću godinu financira Općina Centar, Sarajevo.

Glavni cilj projekta je:

• Poboljšati odgoj i obrazovanje učeničke populacije o potrebi i načinu očuvanja okoliša, ove godine sa posebnim osvrtom na potrebu zaštite i očuvanja zemljišta, te na sprečavanje nastanka otpada;
• Stvaranje pozitivnog odnosa učeničke populacije prema okolišu i osjećanja odgovornosti prema njemu.

Ove školske godine su, u šestim razredima osnovnih škola u okviru predmeta „Engleski jezik“, održani ogledni časovi na temu „Zagađenje tla i sprječavanje nastanka otpada“.
Učenici su interaktivnim pristupom, putem prezentacije ali i praktičnih vježbi, podstaknuti da sami predlože određene aktivnosti usmjerene ka očuvanju okoliša, istovremeno poboljšavajući svoje znanje engleskog jezika upoznavanjem sa specifičnim terminima koji se odnose na oblast zaštite okoliša. Ogledni časovi održani su u sedam osnovnih škola na području Općine Centar, i to: OŠ „Hasan Kaimija” , OŠ „Nafija Sarajlić”, OŠ ”Isak Samokovlija”, OŠ ”Hasan Kikić”, OŠ ”Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”, OŠ ”Silvije Strahimir Kranjčević” i OŠ ”Vladislav Skarić”.

Izgradnja turističkog kompleksa Bijambare – prva faza

11.9.2006.

U sklopu međunarodnog fonda EU podrške razvoju CARDS III pod EU projektnim kodom 2005/109-043 dodjeljen je GRANT za izradu Projekta pod nazivom: „Izgradnja turističkog kompleksa Bijambare – prva faza”.Projektom se predviđen niz aktivnosti u cilju unapređenja turističke ponude.
Prijedlog projekta podrdržan je od strane Ministarstva prostornog uređenja i žaštite okoliša Kantona Sarajevo, koje je ujedno i kofinacijer projekta. Pored ovoga prijedlog projekta podržali su i SERDA, Sarajevo šume (upravljač zaštićenim prostorom) i TZ kantona Sarajevo. Pored aktivnosti na promociji područja, predviđena je i izgradnja i/ili rekonstrukcija osnovnih objekata i instalacija neophodnih za obezbjeđenje minimalnih uvijeta za masovniju i organiziraniju turističku posjetu zaštićenom području
U Općini Kreševo započela aktivnost odvojenog prikupljanja otpada

2.8.2006.

Na području Općine Kreševo u okviru Projekta «Kampanja za smanjenje otpada: Ako nećeš ti, tko će?», koji finansira EC započelo se sa odvojenim prikupljanjem otpada. Ta aktivnost je krenula u mjesecu junu/lipnju 2006. godine u saradnji sa Komunalnim poduzećem Kreševo. Naime, u okviru pomenutog Projekta kupljeni su kontejneri za potrebe Komunalnog poduzeća na koje su postavljene naljepnice sa odgovarajućom oznakom.
Pilot projekat za reciklažu otpada

21.2.2006.

Pilot projekat za reciklažu otpada u BiH je okolinski projekat finansiran od strane Evropske unije kao jedan od CARDS projekata, grupe projekata koji cine asistenciju EU-a procesima rekonstrukcije, demokratizacije i stabilizacije.
Svrha Pilot projekta za reciklažu otpada u BiH je da razvije održivi sistem upravljanja otpadom narocito kroz definisanje i demonstraciju ekonomski održivih nacina organizacije aktivnosti reciklaže sekundarnih sirovina
EC CARDS projekat "Održivo upravljanje zaštićenim područjem Vrelo Bosne"

29.12.2005.

U decembru 2005. godine započela je implementacija EU CARDS projekta "Održivo upravljanje zaštićenim područjem Vrelo Bosne" u okviru EC CARDS grant sheme za Podršku učešća civilnog društva u polju zaštite okoliša.Projekat ima za cilj da podigne svijest zainteresovanih strana o održivom korištenju prirodnih resursa i ojača njihove kapacitete za planiranje i održivo upravljanje zaštićenim područjima.
EC CARDS projekat "Jačanje svijesti o okolišu/životnoj sredini"

15.11.2005.

U martu 2005. godine je započela implementacija EC CARDS projekta Jačanje svijesti o zaštiti okoliša koju COOR izvodi u saradnji sa Carlbro a/s.EC CARDS projekat «Jačanje svijesti o okolisu/životnoj sredini» usmjeren na pomoć medijima, NVO-ima i sektoru obrazovanja u jačanju javne svijesti i podrške lokalnim inicijativama u sektoru okoliša.

Pročitajte više ...
Opis projekta Opis projekta
Projekat "Jačanje svijesti školske populacije o problematici prekomjernog korištenja vode za piće i zagađenja voda˝

27.5.2005.U periodu 1-3.6.2005. godine, članovi NVO Centar za okolišno održivi razvoj će u okviru projekta ˝ Jačanje svijesti školske populacije o problematici prekomjernog korištenja vode za piće i zagađenja voda˝ provesti edukativna predavanja u osnovnim školama u Općini Centar Sarajevo. Termini predavanja po pojedinim školama su:

• O.Š. Silvije Strahimir Kranjčević, 1.6.2005. godine u 8:50 sati;
• O.Š. Ladislav Skarić, 1.6.2005. godine u 12:30 sati;
• O.Š. Alija Nametak, 1.6.2005. godine u 14:45 sati;
• O.Š. Isak Samokovlija, 2.6.2005. godine u 9:35 sati;
• O.Š. Musa Čazim Čatić, 2.6.2005. godine u 12:30 sati;
• O.Š. Safet Beg Bašagić, 2.6.2005. godine u 14:00 sati;
• O.Š. Hasan Kikić, 2.6.2005. godine u 15:55 sati;
• O.Š. Mehmed Beg Ljubušak, 3.6.2005. godine u 8:00 sati;
• O.Š. Hasan Kaimija, 3.6.2005. godine u 10:40 sati;
• O.Š. Nafija Sarajlić, 6.6.2005. godine u 13:30 sati.

Usvojena odluka o izradi i provođenju Lokalnog akcionog plana za zaštitu okoliša (LEAP) općine Stari Grad Sarajevo

10.7.2004.Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na svojoj sjednici održanoj 8.7.2004. godine, usvojilo je odluku o izradi i provođenju Lokalnog akcionog plana za zaštitu okoliša (LEAP) općine Stari Grad Sarajevo. Rad na izradi LEAP-a općine Stari Grad će se odvijati u narednih 10 mjeseci, a koordinator projekta je Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) iz Sarajeva.
Glavni cilj ovog projekta je poticanje lokalne zajednice da preuzme dio odgovornosti i brige za okoliš. U prvoj fazi projekta će se provesti medijska kampanja i identificirati zainteresovane strane za učešće na izradi LEAP-a.
Ukoliko ste i Vi zainteresovani da učestvujete u ovom projektu, javite se na adrese COOR-a.
Reci ne plasticnim kesama.Kampanja "Reci NE plastičnim kesama"

10.5.2004.Plastične kese koje se besplatno dobiju u prodavnici ili na pijaci, vrlo često završe tamo gdje ne trebaju: u rijekama, parkovima, na ulicama...Najbolji primjeri su Neretva na izlazu iz Konjica i Bosna od Vogošće pa do ušća u Savu - više liče na rijeke umotane u plastičnu ambalažu ili Mostar u jesen, kada vjetar od tog grada napravi sabirni centar svih kesa od Nevesinja do Čapljine.

Reci NE plastičnim kesama je projekat Centra za okolišno održivi razvoj kojem je finansijsku potporu dalo kantonalno Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša. Projekat podrazumijeva provođenje kampanje kroz niz aktivnosti, kako bi se smanjila upotreba plastične ambalaže, te animiralo masovnije korištenje ambalaže od biorazgradljivih materijala.

Cilj akcije je da građani shvate da bacanjem u rijeku ili na ulicu smeće neće otići daleko van njihovog vidokruga ili dospjeti u Crno, Jadransko ili neko drugo daleko more, nego da ostaje kao dio lokalnog dekora.

Priznanje Igoru Palandžiću i COOR-u

U četvrtak 29. januara/siječnja 2004. u «Coloseum-Club»-u u Sarajevu, održana je svečanost upriličena od strane Regionalnog centra za okoliš za Bosnu i Hercegovinu (REC BiH). Na svečanosti su dodijeljene počasne povelje zaslužnima u oblasti okoliša za sudjelovanje u razvoju regionalne saradnje, demokratije i boljeg okoliša/životne sredine, uključujući podršku aktivnostima REC-a BiH. Povelje su dodijeljene osobama i organizacijama iz različitih polja djelovanja (vladine institucije, privatne firme i konsultanti, mediji, NVO-i, privatni sektor). Ovom prilikom REC BiH odao je priznanje i Centru za okolišno održivi razvoj i članu naše nevladine organizacije Igoru Palandžiću dodijelio počasnu povelju.
COOR je nominovan za nacionalnog predstavnika DEF mreže u BiH

16.11.2002.Dunavski okolišni forum DEF je formiran 1999. godine, kao otvorena platforma dunavskog sliva za ne-vladine, ne-profitne, politički nezavisne, okolinske organizacije, u cilju uspostave zajedničkog pristupa u zaštiti okoliša rijeke Dunav. Čine ga 34 organizacije iz 13 zemalja iz gornjeg, srednjeg i donjeg regiona Dunavskog bazena.Od 1999. godine, DEF ima status posmatrača u Međunarodnoj komisiji za zaštitu rijeke (Dunav International Commission for the Protection of the Danube River -ICPDR).

Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) nominovan je za nacionalnog predstavnika (focal point) za Bosnu i Hercegovinu i aktivno je uključen u rad DEF mreže. Do sada je učestvovao na nekoliko sastanaka koji su održani u Bratislavi, Slovačka.

Ovim projektom je planirano ponovno uspostavljanje i jačanje DEF mreže na cijelom području Dunavskog sliva u BiH, na prostoru oba entiteta Republike Srpske i Federacije BiH. U prvoj fazi je planirano ažuriranje informacija o NVO, a nakon toga i nacionalni sastanak, na kojem bi se učesnici pobliže upoznali sa djelovanjem DEF-a. Već su uspostavljeni određeni kontakti sa NVO koje su pokazale svoj interes za učešćem. Tokom sljedeće godine je planirano održavanje Nacionalnog sastanka sa NVO-ima iz BiH, kao i održavanje treninga za NVO-e na kojem će biti obrađene teme Jačanje javne svijesti i edukacija, i Nutrijenti i otrovne materije.
Nagrada Austrijskog udruženja klaonici Muniba Šahbaza,

Dnevni Avaz, 1.12.2001

Ovogodišnju Okolišnu nagradu Austrije ambasadoru BiH u ovoj zemlji, Emini Kečo – Isaković, lično uručio ministar Austrije za okoliš Vilhem Molterer • Šahbaz za nagradu saznao od "Dnevnog avaza".
nastavak
Certifikat OEGUTPrva nagrada Centru za okolišno održivi razvoj

30.11.2001.Na ovogodišnji natječaj austrijskog udruženja za okoliš i tehnologiju za izvanredna dostignuća iz oblasti okoliša u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi, Centar za okolišno održivi razvoj nominovao je projekat pod nazivom “Uvođenje čistijih proizvodnji u Bosnu i Hercegovinu – Studija slučaja na maloj klaonici”. Centar je na tom natječaju dobio prvu nagradu u kategoriji Zaštita okoliša i okolišna tehnologija u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Europi.

Nagradu je na svečanosti održanoj 29 novembra 2001. Centru uručio gosp. Wilhelm Molterer, ministar za okoliš Austrije.